વેગુ–સંચાલન

 • સંપાદન :
 • શ્રી દીપક ધોળકિયા Dipak Dholakia dipak.dholakia@gmail.com ,
  શ્રી અશોક વૈશ્નવ Ashok M Vaishnav vaishnav_ashok@rocketmail.com ,
  શ્રી બીરેન કોઠારી Biren Kothari bakothari@gmail.com,
  શ્રી વલીભાઈ મુસા Valibhai Musa musawilliam@gmail.com ,

  તકનીકી બાબતો
  શ્રી ચિરાગ પટેલ Chirag Patel chipmap@gmail.com ,

  2 comments for “વેગુ–સંચાલન

  1. October 26, 2018 at 8:10 am

   I kindly suggest to add ‘Like’ button in the comment section.
   Appreciate your good work of publication.
   Regards, Saryu Parikh

  2. Prakash Shukla
   December 14, 2018 at 9:13 am

   can i get a collection of simple prayers in gujarati i.e. o ishwar bhaji e tane, unda andhare thi prabhu param teje tu lai ja

  Leave a Reply

  You have to agree to the comment policy.

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.