Tag: Gaurang Thakar

બે ગ઼ઝલ

                      (૧) સૌ પ્રથમ તો ક્યાં જવું છે, એટલું નક્કી કરો,બસ પછી નક્કી કર્યું છે, એટલું નક્કી કરો. આમ તો બેઠા રહીયે તો ય ચાલે જિંદગી,ક્યાં સુધી આ બેસવું છે, એટલું નક્કી કરો? કોઇની નજદીક આવ્યા છો, પરંતુ આટલા?તાપવું કે…