સમયની સાથે સાથે

સમયની સાથે સાથે (૪) – સ્ત્રી સુરક્ષા ધારો ‘‘૪૯૮A’’નાં લેખાંજોખાં

February 4, 2014
સમયની સાથે સાથે

સ્ત્રીઃ શક્તિ-પ્રકૃતિ વિભાગની લેખમાળા ‘સમયની સાથે સાથે’માં આજે શ્રી મુરજીભાઈ ગડા સ્ત્રી સુરક્ષા ધારાની કલમ ૪૯૮A વિશે ચર્ચા કરે છે. …વધુ વાંચો

સમયની સાથે સાથે (૩) – પ્રિ-નપ્શલ અપનાવીએ

January 3, 2014
સમયની સાથે સાથે

      – મુરજી ગડા (સ્ત્રીઃ શક્તિ-પ્રકૃતિ વિભાગના વાચકોને યાદ હશે કે શ્રી મુરજીભાઈએ ગયા લેખમાં અપરિપક્વ સશક્તિકરણનાં માઠાં પરિણામોની ચર્ચા …વધુ વાંચો

સમયની સાથે સાથે (૨) – અપરિપક્વ સશક્તિકરણનાં માઠાં પરિણામ

December 3, 2013
સમયની સાથે સાથે

સ્ત્રીઃ શક્તિ-પ્રકૃતિ વિભાગમાં આપ સૌનું ફરી એક વાર સ્વાગત.  કોઈ પણ સામાજિક પરિવર્તન શુદ્ધ રૂપે એક જ પ્રકારનું નથી હોતું. …વધુ વાંચો

સમયની સાથે સાથે (૧) – સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય, સમાનતા અને સશક્તિકરણ

November 5, 2013
સમયની સાથે સાથે

[‘સ્ત્રીઃ શક્તિ-પ્રકૃતિ’ વિભાગમાં આજથી શરૂ થાય છે, શ્રી મુરજીભાઈ ગડાની લેખમાળા. ‘સમયની સાથે સાથે’ શ્રેણીમાં તેઓ સ્ત્રીઓની સમસ્યાઓ, વિટંબણાઓ સામાજિક …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME