સ્વરૂપગત

હાઈકુ – એક કાવ્યપ્રકાર

March 23, 2014
સ્વરૂપગત

મિત્રો, ૫-૭-૫ શ્રુતિવાળું આ કાવ્યસ્વરૂપ જેટલું સરળ લાગે છે, એટલું વધારે સંકુલ છે. આપ સૌ જાણો છો કે કાવ્યમાં ધ્વનિ …વધુ વાંચો

સૉનેટ – ૪ : સમાપન

March 5, 2014
સ્વરૂપગત

– સંકલન: જુગલકિશોર વ્યાસ સૉનેટમાળાનો નો આ સમાપન હપ્તો છે. જેનો પહેલો, બીજો અને ત્રીજો ભાગ આપણે અનુક્રમે ૧-૧૧-૨૦૧૩, ૬-૧૨-૨૦૧૩ …વધુ વાંચો

સૉનેટ – ૩ : સૉનેટની બાહ્ય શરતો

January 7, 2014
સ્વરૂપગત

–  સંકલન: જુગલકિશોર વ્યાસ સૉનેટમાળાનો આ ત્રીજો હપતો છે. જેનો પહેલો અને બીજો ભાગ આપણે અનુક્રમે ૧-૧૧-૨૦૧૩ અને ૬-૧૨-૨૦૧૩ના રોજ …વધુ વાંચો

સૉનેટ – ૨ : સૉનેટ અંગે વધુ રસપ્રદ વિગતો

December 6, 2013
સ્વરૂપગત

– સંકલન: જુગલકિશોર વ્યાસ  ૧૮૮૮માં બળવંતરાય ઠાકોરે (બ.ક.ઠા.) ‘ભણકારા’ કાવ્ય રચીને ગુજરાતીમાં સૉનેટનું અવતરણ કરાવ્યું. એ આપણું સૌ પ્રથમ સૉનેટ …વધુ વાંચો

સૉનેટ – ૧ : કાવ્યજગતનું સુગ્રથિત-સુશ્લિષ્ટ; નાજુક-નમણું પુષ્પ !

November 1, 2013
સ્વરૂપગત

–  સંકલન :જુગલકિશોર [વેગુ પર વૈવિધ્યના રસથાળમાં સાહિત્યનાં કેટલાંક મૂળ અંગોની વાત પણ રજૂ કરતાં રહેવું જોઈએ તેવી વિચારસરણી ચર્ચાના …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME