વિવેચન / સંકલન

વિવેચન અને હું

April 10, 2017
વિવેચન / સંકલન

સમજ્યા હોઈએ એ જ લખવું અને સમજાય એ રીતે લખવું ડૉ.દર્શના ધોળકિયા   ડૉ. દર્શના ધોળકિયાનાં સંપર્કસૂત્રઃ• પત્રવ્યવહારનું સરનામું: ન્યૂ …વધુ વાંચો

સગુણ ઉપાસના ધારામાં કાવ્યત્વ : નરસિંહ મહેતાના સંદર્ભમાં

March 14, 2017
વિવેચન / સંકલન

ડૉ.દર્શના ધોળકિયા   ડૉ. દર્શના ધોળકિયાનાં સંપર્કસૂત્રઃ • પત્રવ્યવહારનું સરનામું: ન્યૂ મિન્ટ રોડ, ભુજ (કચ્છ), ભારત ૩૭૦૦૦૧ • ઇ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું: …વધુ વાંચો

પૃથ્વીલોકનું કાવ્ય : આસ્વાદ

February 13, 2017
વિવેચન / સંકલન

ડૉ.દર્શના ધોળકિયા     ડૉ. દર્શના ધોળકિયાનાં સંપર્કસૂત્રઃ• પત્રવ્યવહારનું સરનામું: ન્યૂ મિન્ટ રોડ, ભુજ (કચ્છ), ભારત ૩૭૦૦૦૧ • ઇ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું: …વધુ વાંચો

ઉમાશંકરની અનુવાદપ્રવૃત્તિ

January 9, 2017
વિવેચન / સંકલન

ડૉ. દર્શના ધોળકિયા       ડૉ. દર્શના ધોળકિયાનાં સંપર્કસૂત્રઃ• પત્રવ્યવહારનું સરનામું: ન્યૂ મિન્ટ રોડ, ભુજ (કચ્છ), ભારત ૩૭૦૦૦૧ • …વધુ વાંચો

અમૃતાનુભવની ઉજાણી

December 12, 2016
વિવેચન / સંકલન

ડૉ.દર્શના ધોળકિયા   ડૉ. દર્શના ધોળકિયાનાં સંપર્કસૂત્રઃ• પત્રવ્યવહારનું સરનામું: ન્યૂ મિન્ટ રોડ, ભુજ (કચ્છ), ભારત ૩૭૦૦૦૧ • ઇ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું: dr_dholakia@rediffmail.com …વધુ વાંચો

પ્રહલાદ પારેખની કવિતા

November 14, 2016
વિવેચન / સંકલન

ડૉ.દર્શના ધોળકિયા   ડૉ. દર્શના ધોળકિયાનાં સંપર્કસૂત્રઃ• પત્રવ્યવહારનું સરનામું: ન્યૂ મિન્ટ રોડ, ભુજ (કચ્છ), ભારત ૩૭૦૦૦૧ • ઇ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું: dr_dholakia@rediffmail.com …વધુ વાંચો

મહિલા અધ્યાપક અને ઉચ્ચશિક્ષણ : એક વિમર્શ

October 10, 2016
વિવેચન / સંકલન

ડૉ.દર્શના ધોળકિયા   ડૉ. દર્શના ધોળકિયાનાં સંપર્કસૂત્રઃ• પત્રવ્યવહારનું સરનામું: ન્યૂ મિન્ટ રોડ, ભુજ (કચ્છ), ભારત ૩૭૦૦૦૧ • ઇ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું: dr_dholakia@rediffmail.com …વધુ વાંચો

મિર્ઝા ગ઼ાલિબ અને ગુજરાત

September 28, 2016
ઇતિહાસ

રજૂઆત : નિરંજન મહેતા ગ઼ઝલનું મૂળ છે ઉત્કૃષ્ટ અરેબિક કવિતા. ૧૨મી સદીમાં મોગલોના આગમનથી તે ભારતમાં પ્રવેશી. જો કે તેની …વધુ વાંચો

ઉમાશંકરનું વિવેચન : કેટલાક આસ્વાદ્ય અંશો

September 12, 2016
વિવેચન / સંકલન

ડૉ.દર્શના ધોળકિયા ડૉ. દર્શના ધોળકિયાનાં સંપર્કસૂત્રઃ• પત્રવ્યવહારનું સરનામું: ન્યૂ મિન્ટ રોડ, ભુજ (કચ્છ), ભારત ૩૭૦૦૦૧ • ઇ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું: dr_dholakia@rediffmail.com અથવા …વધુ વાંચો

સહૃદયધર્મના ઉપાસક

August 9, 2016
વિવેચન / સંકલન

– ડૉ.દર્શના ધોળકિયા   ડૉ. દર્શના ધોળકિયાનાં સંપર્કસૂત્રઃ • પત્રવ્યવહારનું સરનામું: ન્યૂ મિન્ટ રોડ, ભુજ (કચ્છ), ભારત ૩૭૦૦૦૧ • ઇ-પત્રવ્યવહારનું …વધુ વાંચો

અગ્નિકુંડમાં ઊગેલું ગુલાબ

July 4, 2016
વિવેચન / સંકલન

ડૉ.દર્શના ધોળકિયા ડૉ. દર્શના ધોળકિયાનાં સંપર્કસૂત્રઃ • પત્રવ્યવહારનું સરનામું: ન્યૂ મિન્ટ રોડ, ભુજ (કચ્છ), ભારત ૩૭૦૦૦૧ ઇ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું: dr_dholakia@rediffmail.com by

આનંદશંકર ધ્રુવની વિવેચના

June 15, 2016
વિવેચન / સંકલન

ડૉ. દર્શના ધોળકિયા ડૉ. દર્શના ધોળકિયાનાં સંપર્કસૂત્રઃ • પત્રવ્યવહારનું સરનામું: ન્યૂ મિન્ટ રોડ, ભુજ (કચ્છ), ભારત ૩૭૦૦૦૧ • ઇ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું: …વધુ વાંચો

સાહિત્યના દર્પણમાં કચ્છનું પ્રતિબિંબ

May 18, 2016
વિવેચન / સંકલન

ડૉ. દર્શના ધોળકિયા. દેશના વિવિધ પ્રદેશોમાં યદેચ્છા વિહાર કર્યા પછી ‘વિદિશા’ના અંતિમ નિબંધ ‘તેષાં દિક્ષુ’માં ભોળાભાઈનો સાદ સંભળાય છે. વતનનો …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME