પત્ર-સાહિત્ય

એક કાગળ કૅપ્ટનના નામે..

July 3, 2016
ગુજરાતી ડાયસ્પોરા સાહિત્ય

સત્ય અને કલ્પનાના મિશ્રણ જેવો આ ‘કથા-પત્ર’ લેખકના મિત્રનો છે. શ્રી નફિસ નઇરોબી હાલ આ જગતમાં હયાત નથી. આ પત્ર …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME