એકાંકી

અકલ્પ્ય… અભૂતપૂર્વ… અવિસ્મરણીય !

May 8, 2016
એકાંકી

– નિર્મિશ ઠાકર પાત્રો : દિનકરરાય, પ્રેમીલાબેન, કલા, વિનુ, ભૂપેન્દ્ર સમય : બપોર. સ્થળ : ડ્રોઈંગરૂમ [પડદો ખૂલે છે ત્યારે …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME