લઘુ વાર્તા

ત્રણ લઘુલિકાઓ

April 23, 2017
લઘુ વાર્તા

– હરીશ દવે (‘લઘુલિકા’ શબ્દ ‘લઘુ લઘુનવલિકા’ પરથી પ્રયોજેલ છે. પરંતુ લઘુલિકા માત્ર લઘુ ‘લઘુનવલિકા’ જ કે લઘુ ‘લઘુકથા’ જ …વધુ વાંચો

એક હતી વાર્તા !

એક હતી વાર્તા !
June 14, 2015
લઘુ વાર્તા

– અનિલ ચાવડા એક હતી વાર્તા, એને સર્જાવું હતું. એને થયું કે કોઈ સારી ઘટના મળી જાય તો સર્જાઈ જાઉં, …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME