મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ

મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ – વિજય ગોવિંદરાજન

મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ – વિજય ગોવિંદરાજન
January 2, 2015
મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ

-અશોક વૈષ્ણવ વિજય ગોવિંદરાજન વિશ્વના વ્યૂહરચના અને નાવીન્યકરણના નિષ્ણાતો તરીકે (મૅનેજમૅન્ટ) વિચારકોમાં અગ્રગણ્ય સ્થાન મેળવી ચૂક્યા છે. તેમનાં સાત પુસ્તકો …વધુ વાંચો

મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ : નસ્સીમ નિકોલસ તાલેબ – ઉત્તરાર્ધ

મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ : નસ્સીમ નિકોલસ તાલેબ – ઉત્તરાર્ધ
September 26, 2014
મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ

– અશોક વૈષ્ણવ લેખના પૂર્વાર્ધમાં આપણે નસ્સીમ તાલેબના યાદૃચ્છિકતા વિષેના વિચારોનો પરિચય કર્યો. તાલેબનાં અત્યાર સુધીનાં છેલ્લાં બે પુસ્તકો અને …વધુ વાંચો

મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ : નસ્સીમ નિકોલસ તાલેબ – પૂર્વાર્ધ

મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ : નસ્સીમ નિકોલસ તાલેબ – પૂર્વાર્ધ
September 19, 2014
મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ

– અશોક વૈષ્ણવ નસ્સીમ નિકોલસ તાલેબ (ઍરેબિક : نسيم نيقولا نجيب طالب‎) લિબનીઝ-અમેરિકન નિબંધકાર, તજજ્ઞ અને આંકડાશાસ્ત્રી છે. યાદૃચ્છિકતા, સંભાવના …વધુ વાંચો

મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ – રામચરણ

મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ – રામચરણ
July 18, 2014
મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ

– અશોક વૈષ્ણવ પૂરૂં નામ : રામચરણ જન્મઃ ૧૯૩૯, ઉત્તર પ્રદેશ, ભારત પરિચયાત્મક પૂર્વભૂમિકા ઉત્તર પ્રદેશના એક નાના શહેરમાં રામચરણનો …વધુ વાંચો

મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ – પીટર ડ્રકર

મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ – પીટર ડ્રકર
March 7, 2014
મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ

– અશોક વૈષ્ણવ પીટર ડ્રકર પૂરું નામ: પીટર ફર્ડીનાન્ડ ડ્રકર જન્મઃ ૧૯ નવેમ્બર ૧૯૦૯ ॥ અવસાન: ૧૧ નવેમ્બર, ૨૦૦૫ ૧૯૦૯માં …વધુ વાંચો

મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ – ડૉ.સી. કે. પ્રહલાદ

મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ – ડૉ.સી. કે. પ્રહલાદ
November 15, 2013
મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ

‘મૅનેજમૅન્ટ ગુરુઓ‘ શ્રેણીનો પ્રાસ્તાવિક પરિચય: [પ્રસ્તુત શ્રેણી દ્વારા મૅનેજમૅન્ટવિશ્વના ખ્યાતનામ ચિંતકો અને તેમણે પ્રતિપાદિત કરેલ સિદ્ધાંતો (કે વિચારસરણીઓ)નો પરિચય આપણે …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME