થોડામાં ઘણું

મોગરાનાં ફૂલ!

મોગરાનાં ફૂલ!
May 22, 2016
ગુજરાતી ડાયસ્પોરા સાહિત્ય

ચીમન પટેલ ‘ચમન’ ગ્રોસરીની લાઈનમાંથી ચૅક-આઉટ કરતાં ભારતીય બહેન પર મારી નજર પડી અને નામ પણ વાંચી લીધું! મારો વારો …વધુ વાંચો

થોડામાં ઘણું : લઘુગાથા – ૩

થોડામાં ઘણું : લઘુગાથા – ૩
January 9, 2015
લઘુ ગાથા

પુસ્તક – રાજેશ સેટ્ટી વાત તો પૂરી જાણવી જોઇએ! જયેશને પુસ્તકાલય ગમતું. તે દિવસે, તે પુસ્તકમાં મગ્ન હતો. આજે તેને …વધુ વાંચો

થોડામાં ઘણું : ૧૦૦ શબ્દોમાં : ૨

December 5, 2014
૧૦૦ શબ્દોમાં

આપણે ખુશખુશાલ વ્યક્તિ શી રીતે બની શકીએ? “આપણા વિચારોને દબાવી દેવાની ટેવ ન પાડીએ. તેને બદલે, વિચારોને આપણા સુધી પહોંચવા …વધુ વાંચો

થોડામાં ઘણું : લઘુગાથા – ૨

થોડામાં ઘણું : લઘુગાથા – ૨
October 31, 2014
લઘુ ગાથા

“>જ્ઞાનની તાકાત – તન્મય વોરા મૂળ અંગ્રેજીમાં Mini Saga : Knowledge and Action શીર્ષક હેઠળ, લેખકની વેબ સાઈટ QAspire પરના …વધુ વાંચો

થોડામાં ઘણું : ૧૦૦ શબ્દોમાં : ૧

થોડામાં ઘણું : ૧૦૦ શબ્દોમાં : ૧
June 6, 2014
૧૦૦ શબ્દોમાં

આપણે “થોડામાં ઘણું”માં ‘લઘુ ગાથા‘ના પ્રકારને માણ્યો છે. એ પ્રયોગમાંના ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રના બે યુવાન મિત્રો – શ્રી તન્મય વોરા અને …વધુ વાંચો

થોડામાં ઘણું : લઘુ ગાથા

થોડામાં ઘણું : લઘુ ગાથા
May 8, 2014
લઘુ ગાથા

થોડામાં ઘણું : લઘુ ગાથા – ૧ પ્રાસંગિક પરિચયઃ વેગુ પર આપણે સાહિત્યના લાઘવ-અભિમુખી પ્રયોગો – હાઈકુ અને ‘છ શબ્દની …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME