બ્રહ્માંડ વિજ્ઞાન વિષયક

સૂર્યમંડળનું વાતાવરણ અને ઋતુઓ (ભાગ ૨)

સૂર્યમંડળનું વાતાવરણ અને ઋતુઓ (ભાગ ૨)
March 24, 2014
બ્રહ્માંડ વિજ્ઞાન વિષયક

– જયેશ જરીવાલા સૂર્યમંડળનું વાતાવરણ અને ઋતુઓ (ભાગ ૧) આપણે વિગતે તારીખ ૬ માર્ચ, ૨૦૧૪ના રોજ વાંચી ચૂક્યાં છીએ. હવે …વધુ વાંચો

સૂર્યમંડળનું વાતાવરણ અને ઋતુઓ (ભાગ ૧)

સૂર્યમંડળનું વાતાવરણ અને ઋતુઓ (ભાગ ૧)
March 6, 2014
બ્રહ્માંડ વિજ્ઞાન વિષયક

 – જયેશ જરીવાલા સૂર્યમંડળ એટલે સૂર્યના ગુરુત્વાકર્ષણ બળની અસર હેઠળ એની પરિક્રમા કરતાં ગ્રહો, લઘુગ્રહો અને ઉલ્કાઓ અને બીજા અવકાશી …વધુ વાંચો

લોણારનો ઉલ્કાકુંડ

લોણારનો ઉલ્કાકુંડ
November 26, 2013
બ્રહ્માંડ વિજ્ઞાન વિષયક

– મુરજી ગડા                                   …વધુ વાંચો

ગુરુત્વાકર્ષણ

October 29, 2013
બ્રહ્માંડ વિજ્ઞાન વિષયક

–મુરજી ગડા વિજ્ઞાનના  હિમાયતીઓ અને વિજ્ઞાનથી અજાણ્યા એવા એના વિરોધીઓ વચ્ચે જ્યારે પણ ચર્ચા થાય છે, ત્યારે બે વૈજ્ઞાનિકોનાં નામ …વધુ વાંચો

બ્રહ્માંડની સફરે (૩)

September 13, 2013
બ્રહ્માંડ વિજ્ઞાન વિષયક

બ્રહ્માંડનાં અણઊકલ્યાં રહસ્યો –  મુરજી ગડા સૌરમંડળ, તારાઓ, ગૅલક્સીઓ, બ્રહ્માંડની વય વગેરેની વાત આપણે પહેલાં સંક્ષેપમાં કરી હતી. જોકે, બ્રહ્માંડની …વધુ વાંચો

બ્રહ્માંડની સફરે (૨)

August 30, 2013
બ્રહ્માંડ વિજ્ઞાન વિષયક

– મુરજી ગડા અંતરિક્ષમાં અંતર માપવાના વિશિષ્ટ એકમ વિશે આપણે જાણ્યું. તારાઓના જન્મ, જીવન અને અંતની  તેમજ આકાશગંગાની વિશાળતાની પણ …વધુ વાંચો

બ્રહ્માંડની સફરે (૧)

August 15, 2013
બ્રહ્માંડ વિજ્ઞાન વિષયક

– મુરજી   ગડા થોડા સમય પહેલાં ઈશ્વરીય કણ[God Particle ]ના અયોગ્ય નામે ઓળખાયેલ, બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ સાથે સંકળાયેલ હિગ્ઝ બોઝોન કણનું …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME