પ્રવાસ વર્ણન

ગણેશ પીઠ – મહડના વરદ વિનાયક

ગણેશ પીઠ – મહડના વરદ વિનાયક
April 4, 2017
પ્રવાસ વર્ણન

– પૂર્વી મોદી મલકાણ भकताभिमानी गणराज एकः ।क्षेत्रे मठारत्ये वरदः प्रसन्नः ।यस्तिष्ठती श्री वरदो गणेशः ।विनायकस्त प्रणमामि भक्त्या ।। જેમને …વધુ વાંચો

પાલીના બલ્લાલેશ્વર ગણપતિ

પાલીના બલ્લાલેશ્વર ગણપતિ
September 6, 2016
પ્રવાસ વર્ણન

– પૂર્વી મોદી મલકાણ वैदेः संस्तुतवैभवों गजमुखो भकताभिमानीति यो ।बल्लालेश्वर सुभक्त नरतः खवातः सदा तिष्ठति ।क्षेत्रे पल्लिपूरे यथा कृतयुगे चस्मिंस्तथा …વધુ વાંચો

વિધ્નેશ્વરાય, ઓઝર

વિધ્નેશ્વરાય, ઓઝર
July 5, 2016
પ્રવાસ વર્ણન

– પૂર્વી મોદી મલકાણ भकतानुग्रह गजमुखों विघ्नेश्वरो ब्रह्मपः ।नाना मूर्तीधरोडपि नैजमहिमडखंडः सदात्मा प्रभः ।।स्वेच्छाविघ्नाहरः सदासुखकरः सिध्धः कलौ स्वेपु यः ।क्षेत्रे …વધુ વાંચો

પત્થરના કાળજે કોતરેલી કલા

પત્થરના કાળજે કોતરેલી કલા
December 7, 2014
ગુજરાતી ડાયસ્પોરા સાહિત્ય

– રેખા સિંધલ ખીણો અને પર્વતોની હારમાળામાં પથરાયેલ પત્થરનું અનોખુ સૌંદર્ય આસપાસ ઉગેલા ફૂલોના સૌંદર્યને જ્યારે નહીવત્‍ કરી દે ત્યારે …વધુ વાંચો

એક પ્રવાસીની ડાયરી (૩)

એક પ્રવાસીની ડાયરી (૩)
August 25, 2014
પ્રવાસ વર્ણન

– શ્રુતિ વસાવડા અમે ઇટલીમાં પૅરિસની સુંદર યાદગાર ટ્રિપ કર્યા પછી દસેક દિવસ આરામ કરીને ઇટલીની યાત્રા શરૂ કરી. આપણે …વધુ વાંચો

એક પ્રવાસીની ડાયરી (૨)

એક પ્રવાસીની ડાયરી (૨)
August 23, 2014
પ્રવાસ વર્ણન

એક પ્રવાસીની ડાયરી (૨) – શ્રુતિ વસાવડા યુરોપનાં પ્રવાસ વર્ણનના પહેલા ભાગમાં આપણે માર્સેય અને કામાર્ગ ફરી આવ્યાં. અને હવે …વધુ વાંચો

એક પ્રવાસીની ડાયરી (૧)

એક પ્રવાસીની ડાયરી (૧)
August 19, 2014
પ્રવાસ વર્ણન

(વડોદરાનાં શ્રુતિબેન વસાવડાની ફ્રાન્સ અને ઈટલીના પ્રવાસની ડાયરી એક મિત્રે વાંચવા આપી. એ કોઈ મહાન વિદ્વાન લેખક કે ઇતિહાસકારે નથી …વધુ વાંચો

સુંદર સુરખાબના અનોખા માળા

સુંદર સુરખાબના અનોખા માળા
July 5, 2014
પ્રવાસ વર્ણન

– મુરજી ગડા પ્રકૃતિપ્રેમીઓ અને પક્ષીપ્રેમીઓને રસપ્રદ માહિતી અને એક નવું સ્થળ જોવા/જાણવા મળે એ હેતુથી આ પ્રવાસ વર્ણન લખ્યું …વધુ વાંચો

ડુંગરા અને દરિયા : એક ભ્રમણની વાત

February 4, 2014
પ્રવાસ વર્ણન

[નોંધ : મેઘાણીકુટુંબ પુસ્તકોની દુનિયા સાથે સંકળાયેલું છે. શ્રી જયંતભાઈ પણ એમાંના જ એક આગળપડતા પુસ્તકપ્રેમી છે. ભાાવનગરના ‘ગાંધીસ્મૃતિ ગ્રંથાલય’ની …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME