મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૧૨ – શ્રીકૃષ્ણ (૩)

July 29, 2014
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

શ્રીકૃષ્ણની કલાના અનેક પ્રકાશમાન આયામો – ડૉ. દર્શના ધોળકિયા [૯ જુલાઇ, ૨૦૧૪ના પહેલા ભાગમાં આપણે હિંદુ ધર્મના પૂર્ણાવતાર મનાયેલા કૃષ્ણ, …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૧૨ – શ્રીકૃષ્ણ (૨)

July 17, 2014
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

શ્રીકૃષ્ણ – દરેક સંબંધની નજદીક રહી શકતો મહાપુરુષ – ડૉ. દર્શના ધોળકિયા [આપણે ૭મી જુલાઇ, ૨૦૧૪ના રોજ મહાભારતકારને લીલાપુરુષ કરતાં …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૧૨ – શ્રીકૃષ્ણ (૧)

July 9, 2014
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

શ્રીકૃષ્ણ – લીલાપુરુષ કરતાં પ્રજ્ઞાપુરુષ વધારે (!)(?) – ડૉ. દર્શના ધોળકિયા આપણે ત્યાં ‘સમકાલીનતા’ ને ‘આધુનિકતા’ એ બે શબ્દોને એકબીજાના …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૧૧ – યુધિષ્ઠિર (૪)

June 28, 2014
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

– ડૉ. દર્શના ધોળકિયા [“મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૧૧: યુધિષ્ઠિર ॥ ૧ ॥, ॥૨॥ અને ॥૩॥ “આપણે, અનુક્રમે ૭-૬-૨૦૧૪, ૧૪-૬-૨૦૧૪ …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૧૧ – યુધિષ્ઠિર (૩)

June 21, 2014
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

– ડૉ. દર્શના ધોળકિયા [“મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૧૧: યુધિષ્ઠિર ॥ ૧ ॥ અને ॥૨॥ “આપણે, અનુક્રમે ૭-૬-૨૦૧૪ના રોજ અને …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૧૧ – યુધિષ્ઠિર (૨)

June 14, 2014
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

– ડૉ. દર્શના ધોળકિયા [“મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૧૧: યુધિષ્ઠિર ॥ ૧ ॥” આપણે ૭-૬-૨૦૧૪ના રોજ વાંચ્યો હતો. હવે આગળ….] …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૧૧ – યુધિષ્ઠિર (૧)

June 7, 2014
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

– ડૉ. દર્શના ધોળકિયા [નોંધઃ આ લેખને ચાર ભાગમાં પ્રકાશીત કરવાનૂં આયોજન કરેલ છે. બીજો ભાગ તારીખ ૧૪-૬-૨૦૧૪ ના રોજ, …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૧૦ – ભીષ્મ (૨)

May 14, 2014
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

ભાગ ૨ – ડૉ. દર્શના ધોળકિયા [આ લેખનો ભાગ -૧ આપણે ૧૨ મી મે, ૨૦૧૪ ના રોજ વાંચ્યો હતો. હવે …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૧૦ – ભીષ્મ (૧)

May 12, 2014
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

ભાગ ૧ – ડૉ. દર્શના ધોળકિયા પાંડવમાતા કુંતીને માટે કૃષ્ણે ‘કમલિની જેમ એક સરોવરમાંથી બીજા સરોવરમાં જાય, તેમ તમે એક …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૦૯ – વિદુર

April 12, 2014
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

–  ડૉ. દર્શના ધોળકિયા મહામતિ ભીષ્મની નિશ્રામાં ઊછરેલા એમના ત્રણ ભત્રીજાઓ ધૃતરાષ્ટ્ર, પાંડુ ને વિદુરમાં ભીષ્મનો વારસો એકમાત્ર વિદુરે પચાવ્યો …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૦૮ – દ્રૌપદી

March 11, 2014
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

–  ડૉ. દર્શના ધોળકિયા મહાભારતની ગૌરવશીલ નાયિકા દ્રૌપદી જન્મથી માંડીને મૃત્યુપર્યંત એક વિરલ સ્ત્રી છે. રામાયણની સીતાની જેમ એ પણ …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૦૭ – કુંતી

February 11, 2014
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

–  ડૉ. દર્શના ધોળકિયા અર્જુન, ભીમ, ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર ને કર્ણ જેવાં સંતાનોની જનની પૃથા વ્યાસની ઓજસ્વી મહાનાયિકા છે. ક્ષાત્રતેજથી ઝળહળતી …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૦૬ – કર્ણ

January 10, 2014
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

–  ડૉ. દર્શના ધોળકિયા ભીમપુત્ર ઘટોત્કચનો ઇંદ્રે આપેલી શક્તિથી વધ કરનાર કર્ણ સતત જીવનસંઘર્ષ ખેલતો રહ્યો છે, ઘોર અન્યાયોનો ભોગ …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૦૫ – અર્જુન

December 10, 2013
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

–  ડૉ. દર્શના ધોળકિયા લોહીના સંબંધથી કર્ણનો અનુજ, પણ નિયતિના બળે કર્ણનો કાળ અર્જુન મહાભારતના મહાનાયકોમાંનો એક છે. મહાભારત અર્જુનનું …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૦૪ – ભીમ

November 8, 2013
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

–  ડૉ. દર્શના ધોળકિયા પાંડવમાતા કુંતી મહર્ષિ દુર્વાસા પાસેથી પુત્રપ્રાપ્તિનું વરદાન પામી છે ને એ પ્રાપ્તિ દેવો દ્વારા તેમને સાંપડી …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૦૩ – ઘટોત્કચ

October 11, 2013
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

– ડૉ. દર્શના ધોળકિયા મહાભારતમાં ઘટોત્કચનું ચરિત્ર એક રીતે જોતાં પડદા પાછળનું છે. મહર્ષિ વ્યાસને મન એનું મૂલ્ય સવિશેષ છે. પાંડવોનો …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૦૨ – સંજય

September 17, 2013
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

 – ડૉ. દર્શના ધોળકિયા મહાભારતનાં ત્રણ ચરિત્રો મહર્ષિ વ્યાસ, મહામતિ વિદુર ને ધીમાન સંજય જન્મે દાસીપુત્રો ને કર્મે બ્રાહ્મણો છે. …વધુ વાંચો

મહાભારત ચરિત્ર વિમર્શ – ૦૧ – મહર્ષિ વ્યાસ

August 20, 2013
મહાભારત ચરિત્રવિમર્શ

– ડૉ. દર્શના ધોળકિયા [ડૉ. દર્શના ધોળકિયા – પરિચય ડૉ. દર્શના ધોળકિયા દ્વારા ૧૯૯૨માં પ્રકાશિત ‘નરસિંહ ચરિત્રવિમર્શ‘ને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીનું …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME