ખેતી વિષયક

‘આંટો મારવો’ : ખેતીના ધંધામાં મહત્ત્વની કામગીરી

March 27, 2017
ખેતી વિષયક

હીરજી ભીંગરાડિયા આંટા મારવાનો સાવ સરળ અર્થ તો થાય કશાય હેતુ વિના બિંદાસ થઈને રખડ્યા કરવું તેવો. પણ એવા આંટા …વધુ વાંચો

ખેતી પાછળની આંધળી દોટ

February 20, 2017
ખેતી વિષયક

હીરજી ભીંગરાડિયા ‘વિજળી’ અને ‘વરસાદ’ બંને છે તો આકાશનો જ કરિશ્મો ! વિજળી તો ઝબક્યા ભેળી તરત એના આવ્યાનું પરિણામ …વધુ વાંચો

શાંત અને નિરોગી જીવન જીવવા સજીવ આહાર તરફ માંડીએ કદમ !

January 25, 2017
ખેતી વિષયક

– હીરજી ભીંગરાડિયા કળતર થવું, તાવતરિયો આવી જવો, માથું દુ:ખવું, કે પેટની નાની-મોટી ગરબડ ઊભી થઈ જાય, તો એને આપણે …વધુ વાંચો

ઘરેઘરમાં ભળી ગયેલું લાડકું પંખીડું ચકલી

ઘરેઘરમાં ભળી ગયેલું લાડકું પંખીડું ચકલી
December 26, 2016
ખેતી વિષયક

હીરજી ભીંગરાડિયા પ્રાણીઓમાં જેમ ‘કૂતરું’ તેમ પંખીઓમાં ‘ચકલી’ એ માનવીઓના રહેણાકમાં ગૂંથાઈ ગયેલું પંખીડું છે. દુનિયા માંહ્યલો કોઈ દેશ એવો …વધુ વાંચો

કરોળિયાની કરામત

November 2, 2016
ખેતી વિષયક

– હીરજી ભીંગરાડિયા રસોઈ બનાવવા વપરાતો ગૅસ જ્યાં સુધી બાટલામાં હોય ત્યાં સુધી પ્રવાહીરૂપે હોય છે. પણ જેવો તે બાટલામાંથી …વધુ વાંચો

સૂર્યપ્રકાશનો વધુ લાભ કઈ રીતે લઈશું ?

October 3, 2016
ખેતી વિષયક

હીરજી ભીંગરાડિયા આપણને દેખીતી રીતે ગરમ લાગતો ‘તડકો’ એ તડકો નથી પણ ‘શક્તિ’ છે. એ બાબત પૃથ્વી પર વસનારા જીવોએ, …વધુ વાંચો

ખેતીમાં બહેનોનું બળૂકું યોગદાન !

August 9, 2016
ખેતી વિષયક

હીરજી ભીંગરાડિયા જે કન્યાએ ગયા ભવમાં પૂરા પૂજયા હોય એને જ ખેતી કરતો હોય તેવો ખેડૂત ધણી સાંપડે ! એ …વધુ વાંચો

“નથી કરવો અમારે તમારો આ ખેતો !”

July 25, 2016
ખેતી વિષયક

ખેડૂત જુવાનિયાઓની દોટ – શહેર ભણી કેમ ? – હીરજી ભીંગરાડિયા હજુ ઓણ [2013]ની જ વાત છે. વાવણીની શરૂઆતથી જ …વધુ વાંચો

નબળા વરસે ફળપાકોનાં ઝાડવાંને વહમો ઉનાળો કેમ ઉતરાવશું ?

June 22, 2016
ખેતી વિષયક

હીરજી ભીંગરાડિયા આમ ગણીએ તો એ બધાં છે મામાફઈનાં, એક જ માનાં દીકરા-દીકરીઓનાં સંતાનો ! દરેકના ખેલ જુઓ તો હોય …વધુ વાંચો

વાહ ! ઝાડવું એક અને થડિયાં અનેક !

February 15, 2016
ખેતી વિષયક

– હીરજી ભીંગરાડિયા માત્ર ચૂલો, કડાઇ, તાવેથો અને તાપની ગોઠવણ કર્યે શીરો બની જતો હોત તો ઘી, ગોળ કે લોટ-પાણીનો …વધુ વાંચો

વ્યવસાય પ્રમાણે વેશ – નફામાં કરાવે પ્રવેશ

January 19, 2016
ખેતી વિષયક

– હીરજી ભીંગરાડિયા “ઊભા રહો, ઊભા રહો હીરજીભાઈ ! એક વાત તમને કેદુનો પૂછું પૂછું કરું છું.” બાજુના ગામ ગુંદાળાના …વધુ વાંચો

ભૂખલાડ, ઉત્પાદનમાં પડાવે આડ !

December 9, 2015
ખેતી વિષયક

– હીરજી ભીંગરાડિયા મોટી ઉંમરે દીકરો થયો હોય એટલે મા-બાપે એનો ખાટલેથી પાટલે અને પાટલેથી ખાટલે – હથેળીમાં ઉછેર કર્યો …વધુ વાંચો

ખેત ઉત્પાદનમાં કરાતી ભેળસેળ – અરે ! ઈ તો ….સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેખ !

November 2, 2015
ખેતી વિષયક

– હીરજી ભીંગરાડિયા પ્રસંગ છે થોડાં વરસો પહેલાંનો. સવારના 6ની રાજકોટથી જામનગર જતી ટ્રેનમાં અલિયાબાડાના સ્ટેશને એક માલધારી બહેન દૂધ-પાણીના …વધુ વાંચો

વાહોપુ – વાડી રક્ષણની એક અગત્યની કામગીરી

July 20, 2015
ખેતી વિષયક

– હીરજીભાઈ ભીંગરાડિયા     શ્રી હીરજી ભીંગરાડિયા નો સંપર્ક ઈ–મેઈલ : panchvatibag@gmail.com ઋણ સ્વીકાર : ‘કોડીયું’ સામયિક by

જેને પાંચ વ્યસનની લાગી એની બધી કઠણાઈ ભાગી

May 18, 2015
ખેતી વિષયક

– હીરજીભાઈ ભીંગરાડિયા શ્રી હીરજી ભીંગરાડિયા નો સંપર્ક ઈ–મેઈલ : panchvatibag@gmail.com ઋણ સ્વીકાર : ‘કોડીયું’ સામયિક by

વાંકે વહમે

June 26, 2014
ખેતી વિષયક

– હીરજી ભીંગરાડીયા બળ અને કળ એ બે શબ્દોમાં બોલ્યે ઝાઝો ફેર દેખાતો નથી. પણ બંન્નેના વપરાશથી નીપજતાં પરિણામોમાં લાખ …વધુ વાંચો

ખેતીના વ્યવસાયમાંયે અંધશ્રદ્ધા ?!

November 17, 2013
ખેતી વિષયક

[ શ્રી હીરજીભાઈ ભીંગરાડિયા લોકભારતીના, મારી સાથેના કૃષિસ્નાતક. રાષ્ટ્રીયકક્ષાના બે વરસના કોર્સમાં ભારતભરમાં પ્રથમ નંબરે પાસ થયેલા. ત્યાર બાદ નોકરીને …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME