ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન

મેટિંગ ઇન્ટેલીજન્સ

December 3, 2013
ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન

 – ભૂપેન્દ્રસિંહ રાઓલ સ્ત્રીઓ પાછળ આખી દુનિયાના પુરુષો હોય છે પણ સ્ત્રીઓ સર્જકો માટે વિશેષ આકર્ષણ ધરાવતી હોય છે. માનવ …વધુ વાંચો

બાળકને ઊચકી લેતા શાંત થઈ જવા પાછળનું વિજ્ઞાન – The Neuroscience of Calming a Baby

બાળકને ઊચકી લેતા શાંત થઈ જવા પાછળનું વિજ્ઞાન – The Neuroscience of Calming a Baby
November 19, 2013
ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન

 – ભૂપેન્દ્રસિંહ રાઓલ દરેક માતાપિતા જાણતા જ હોય છે કે નાનું બાળક રડતું હોય ત્યારે એને ઊચકી લો, હળવેથી થપથપાવો, …વધુ વાંચો

નાનાં બાળકોનો Bedtime Protest

November 10, 2013
ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન

 – ભૂપેન્દ્રસિંહ રાઓલ પશ્ચિમના જગતમાં નાનાં બાળકો નિયમિત,  રાત્રે સૂવા જવાનું કહેવામાં આવતાં તેનો વિરોધ કરતાં હોય છે. જાતજાતનાં બહાનાં …વધુ વાંચો

સ્ત્રીઓની દુવિધાજનક જિંદગી

October 22, 2013
ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન

– ભૂપેન્દ્રસિંહ રાઓલ માનવીની ઉત્પત્તિ થયે આશરે ૨૫ લાખ વર્ષ થયાં છે. લગ્નવ્યવસ્થા વગર માનવી લાખો વર્ષ સર્વાઈવ થયો જ …વધુ વાંચો

થોડું સસ્તનપ્રાણીનાં મગજ [મેમલ બ્રેન – Mammal Brain] વિષે સમજીએ …. (૩)

October 8, 2013
ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન

– ભૂપેન્દ્રસિંહ રાઓલ [ વેબ ગુર્જરી પર શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈની રસાળ અને સરળ શૈલીમાં આ લેખના  ભાગ (૧) અને ભાગ (૨)માં આપણે સ્તનધારી પ્રાણીઓના મગજના …વધુ વાંચો

થોડું સસ્તનપ્રાણીનાં મગજ [મેમલ બ્રેન – Mammal Brain] વિષે સમજીએ …. (૨)

September 24, 2013
ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન

–     ભૂપેન્દ્રસિંહ રાઓલ [આ લેખનો ભાગ (૧) આપણે વેબ ગુર્જરી પર, તા. ૩જી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૩ના રોજ વાંચ્યો. હવે આગળ….] સૌ …વધુ વાંચો

થોડું સસ્તનપ્રાણીના મગજ [મેમલ બ્રેન – Mammal Brain] વિષે સમજીએ …. (૧)

થોડું સસ્તનપ્રાણીના મગજ [મેમલ બ્રેન – Mammal Brain] વિષે સમજીએ …. (૧)
September 3, 2013
ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન

–  ભૂપેન્દ્રસિંહ રાઓલ ફ્રોઇડ આધુનિક મનોવિજ્ઞાનનો ફાધર કહેવાય છે. એણે માનવ મન વિષે ખૂબ સંશોધન કર્યાં. રાત્રે આવતાં સપનાંઓની ભાષા …વધુ વાંચો

ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન

August 13, 2013
ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન

માનવ ઉત્ક્રાંતિ પરની લેખશ્રેણીનો : ઘોષણાપત્ર : નેટ ઉપર ગુજરાતીમાં લખતાં લખતાં આપણા પરિવારરૂપ ‘વેબગુર્જરી’માં લખવાનું આમંત્રણ ક્યારનું મળી ચૂક્યું …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME