મુલાકાત

માલા મહેતા સાથેનો ‘સંવાદ’ :

October 18, 2016
મુલાકાત

અંગ્રેજીથી પ્રભાવિત દોરમાં, કોઈ પણ સ્વદેશી ભાષા માટે કામ કરવું, એટલે પથ્થરમાં લાત મારીને પાણી કાઢવા જેવું! બહુ થોડા લોકો-સંગઠનો …વધુ વાંચો

એક સચોટ અને ધારદાર વ્યક્તિત્વ સાથે નાનકડી વાતચીત: મૌલિકા દેરાસરી

એક સચોટ અને ધારદાર વ્યક્તિત્વ સાથે નાનકડી વાતચીત: મૌલિકા દેરાસરી
January 6, 2015
મુલાકાત

મૌલિકા દેરાસરીના નામથી તો આપણે સૌ પરિચિત છીએ જ. વેબગુર્જરીનાં એ મહત્ત્વપૂર્ણ સભ્ય છે. ‘બ્લૉગભ્રમણ’  અને ‘સ્ત્રીઃ શક્તિ, પ્રકૃતિ’ એ …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME