આત્મકથાનક

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (૧૦)

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (૧૦)
August 7, 2016
આત્મકથાનક

પ્રવીણ ભાનુશંકર ભટ્ટ વચ્ચે મારી ફોટોગ્રાફીની વાત કરી દઉં પછી કથા આગળ ચલાવીશ. ૧૯૫૮માં મને ફોટા પાડવાનો શોખ થયો. એ …વધુ વાંચો

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (૯)

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (૯)
July 31, 2016
આત્મકથાનક

પ્રવીણ ભાનુશંકર ભટ્ટ દીવાનપરા રોડ અને અમારી દુકાન અમારી દુકાન – ટ્રાવેલર વોચ કંપની – દિવાનપરા રોડ પર હતી. આ …વધુ વાંચો

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (૮)

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (૮)
July 24, 2016
આત્મકથાનક

પ્રવીણ ભાનુશંકર ભટ્ટ ગ્લાઈડરની મઝા અને જાદુનો ખેલ ખેડૂતવાસમાં રહેતો જેરામ નામનો એક છોકરો ઘણો બુદ્ધિશાળી હતો. એ અને એના …વધુ વાંચો

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (૭)

July 17, 2016
આત્મકથાનક

– પ્રવીણ ભાનુશંકર ભટ્ટ શેરીનો કાળિયો અને કાણ (ખરખરો) અમારી શેરીના છેડે સંતોકભાઈ માસ્તર રહેતા હતા. એમની બાજુમાં એક બાવા …વધુ વાંચો

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (૬)

July 10, 2016
આત્મકથાનક

– પ્રવીણ ભાનુશંકર ભટ્ટ જાનમોહમદની હોટેલ મારા ભાઈબંધ કિરીટિયાએ તેના કાકાના ઘરમાંથી પૈસા ચોર્યા. પટારો ખુલ્લો હશે કે તેની ચાવી …વધુ વાંચો

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (૫)

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (૫)
July 3, 2016
આત્મકથાનક

– પ્રવીણ ભાનુશંકર ભટ્ટ શેરીના ફેરિયાઓ એ વખતમાં બધાંના ઘરે ઘડિયાળ નહોતી. અમારા ઘરમાં ડેલીમાં જેવા પ્રવેશ કરીએ કે સામે …વધુ વાંચો

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (૪)

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (૪)
June 26, 2016
આત્મકથાનક

– પ્રવીણ ભાનુશંકર ભટ્ટ આય માય કૂતરી વિયાણી કૂતરી વિયાણી હોય અને ગલૂડિયાં આવ્યાં હોય એ અમારે મહોત્સવ! અમે કૂતરી …વધુ વાંચો

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (3)

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (3)
June 19, 2016
આત્મકથાનક

પ્રવીણ ભાનુશંકર ભટ્ટ એ વખતના મારા ગોઠિયાઓ અમારા ખાસ ભાઈબંધોમાં ધીરિયો, મફલો – જેનું નામ સનત હતું, પણ અમે મફલો …વધુ વાંચો

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (૨)

June 12, 2016
આત્મકથાનક

– પ્રવીણ ભાનુશંકર ભટ્ટ કંસારા લોકો શેરીના છેવાડે રહેતા હતા. એ લોકો ઘરની (અંદર ઘરમાં ઘણી ગરમી હોવાથી) બહાર ત્રાંબાનાં …વધુ વાંચો

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (૧)

વિતેલાં વર્ષોનાં સંભારણાં (૧)
June 5, 2016
આત્મકથાનક

– પ્રવીણ ભાનુશંકર ભટ્ટ (‘વેબગુર્જરી’ના રવિવારી સાહિત્ય વિભાગમાં આવતી રહેતી વિવિધ સાહિત્યપ્રકારોની શ્રેણીઓમાં આજરોજથી ‘સંભારણાં’ શીર્ષકે એક નવીન શ્રેણીનો પ્રારંભ …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME