વ્યાકરણ

અનુસ્વારો વાપરવા સહેલા નથી !

May 31, 2014
વ્યાકરણ

– જુગલકિશોર વ્યાસ. જોડણીની ભૂલોમાં હ્રસ્વ–દીર્ઘની ભૂલો સૌથી વધુ થાય છે. પછી બીજા નંબરે કોઈ ભૂલો થતી હોય તો તે …વધુ વાંચો

વ્યાવહારિક વ્યાકરણ (૮) પ્રત્યયો

November 15, 2013
વ્યાકરણ

–  દીપક ધોળકિયા [એક ખાસ જાહેરાતઃ આ પુસ્તકનો પરિચય આપતાં, પુસ્તકમાં ન હોય તેવા વિચારો પણ આપણે જોતા જશું પરંતુ …વધુ વાંચો

વ્યાવહારિક વ્યાકરણ (૭) નામયોગી અવ્યય

September 10, 2013
વ્યાકરણ

–  દીપક ધોળકિયા  [એક ખાસ જાહેરાતઃ આ પુસ્તકનો પરિચય આપતાં, પુસ્તકમાં ન હોય તેવા વિચારો પણ આપણે જોતા જશું પરંતુ …વધુ વાંચો

વ્યાવહારિક વ્યાકરણ (૬) વિભક્તિ

July 3, 2013
વ્યાકરણ

–  દીપક ધોળકિયા (એક ખાસ જાહેરાતઃ આ પુસ્તકનો પરિચય આપતાં, પુસ્તકમાં ન હોય તેવા વિચારો પણ આપણે જોતા જશું પરંતુ …વધુ વાંચો

વ્યાવહારિક વ્યાકરણ (૫) સર્વનામ

June 17, 2013
વ્યાકરણ

 (એક ખાસ જાહેરાતઃ. આ પુસ્તકનો પરિચય આપતાં, પુસ્તકમાં ન હોય તેવા વિચારો પણ આપણે જોતા જશું પરંતુ આવા વિચારોને અલગ …વધુ વાંચો

વ્યાવહારિક વ્યાકરણ (૪) ક્રિયા વિશેષણો

June 1, 2013
વ્યાકરણ

એક ખાસ જાહેરાતઃ આ પુસ્તકનો પરિચય આપતાં, પુસ્તકમાં ન હોય તેવા વિચારો પણ આપણે જોતા જશું પરંતુ આવા વિચારોને અલગ …વધુ વાંચો

વ્યાવહારિક વ્યાકરણ (૩) વિશેષણો

May 14, 2013
વ્યાકરણ

એક ખાસ જાહેરાતઃઆ પુસ્તકનો પરિચય આપતાં, પુસ્તકમાં ન હોય તેવા વિચારો પણ આપણે જોતા જશું પરંતુ આવા વિચારોને અલગ દર્શાવવા …વધુ વાંચો

વ્યાવહારિક વ્યાકરણ (૨) (વેગુના ૧૦૦ દિવસ !!)

May 5, 2013
વ્યાકરણ

૧૦૦ દિવસનાં કાર્યો : બે મહાનુભાવોનાં સન્માન; એક મહાનુભાવની વ્યક્તિગત મુલાકાતનો વીડિયો મુકાયો; એક પુસ્તકનું પ્રકાશન /  કુલ લખાણો ૩૮/ …વધુ વાંચો

વ્યાવહારિક વ્યાકરણ (૧) વ્યાકરણ ધારીએ છીએ તેટલું અઘરું નથી જ.

April 30, 2013
વ્યાકરણ

પુસ્તક પરિચય : “ગુજરાતી વ્યાવહારિક વ્યાકરણ” –    દીપક ધોળકિયા પ્રારંભિક : વ્યાકરણ ભાષાના અભ્યાસક્રમનું મહત્ત્વનું અંગ હોવા છતાં વિદ્યાર્થીઓને એ …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME