ભાષાની ઐતિહાસિક બાબતો

૧૦૦૦ વરસ પહેલાંના દુહાઓ

January 17, 2014
ભાષાની ઐતિહાસિક બાબતો

(આપણી વહાલી ગુજરાતીની ગંગોત્રી ક્યાં ? એવો સવાલ શ્રી કનુભાઈને પૂછ્યો, તો તેના જવાબમાં તેઓ છેક હેમચન્દ્રાચાર્યના અને રાજવી સિદ્ધરાજના …વધુ વાંચો

કલીકાલસર્વજ્ઞ હેમચન્દ્રાચાર્ય

November 5, 2013
ભાષાની ઐતિહાસિક બાબતો

 – શ્રી કનુભાઈ જાની (લેખક પરિચય : શ્રી કનુભાઈ જાનીને જ્યારે પ્રતિષ્ઠિત એવો “કાગ એવોર્ડ” મળ્યો ત્યારે શ્રી નીતિન વડગામાએ …વધુ વાંચો

ભાષાની ઐતિહાસિક બાબતો – (૧–૨)

September 27, 2013
ભાષાની ઐતિહાસિક બાબતો

[શ્રી કનુભાઈ જાનીનો ટૂંક પરિચય આપવાનું સહેલું નથી. ભાષા અને સાહિત્યનાં ક્ષેત્રે ગુજરાતને મળેલા તેઓ એક વિદ્વાન, ગાંધીમાર્ગી અધ્યાપક છે …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME