Tag: વલીભાઈ મુસા

ગર્મ-એ-ફ઼રિયાદ રખા શક્લ-એ-નિહાલી…

May 18, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

– મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) ગર્મ-એ-ફ઼રિયાદ રખા શક્લ-એ-નિહાલી ને મુઝેતબ અમાઁ હિજ્ર મેં દી બર્દ-એ-લયાલી ને મુઝે નિસ્યહ-ઓ-નક઼્દ-એ-દો-આલમ કી હક઼ીક઼ત …વધુ વાંચો

વ્યંગ્ય કવન : (૧૨) એક જ હોર્સપાવરનો હોર્સ દુજી તરફ!

May 16, 2017
વ્યંગ્ય કવન

– વલીભાઈ મુસા વિક્રમ સંવત બે હજાર અડસઠની લાભપાંચમે,બુઈસ, ગ્રેટર નોઈડા (દિલ્હી) ખાતે, ભારતે પ્રથમ વાર યોજાઈ કાર રેસ,નામે ઈન્ડિયન …વધુ વાંચો

(૪૪) જીવનસાથી

May 11, 2017
વલદાની વાસરિકા

– વલીભાઈ મુસા (લેખક અને અનુવાદક) લગ્ન એ માત્ર સામાજિક રિવાજ જ નહિ, એક સંસ્કાર પણ છે. જગતભરની વિવિધ જ્ઞાતિઓના …વધુ વાંચો

વો મિરી ચીન-એ-જબીં સે…

May 4, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) વો મિરી ચીન-એ-જબીં સે ગ઼મ-એ-પિન્હાઁ સમઝારાજ઼-એ-મક્તૂબ બ-બે-રબ્તી-એ-ઉનવાઁ સમઝા યક અલિફ઼ બેશ નહીં સૈક઼લ-એ-આઈના હનૂજ઼ચાક કરતા હૂઁ …વધુ વાંચો

જ઼ખ઼્મ પર છિડ઼કેં કહાઁ…

April 22, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) જ઼ખ઼્મ પર છિડ઼કેં કહાઁ તિફ઼્લાન-એ-બે-પરવા નમક ક્યા મજ઼ા હોતા અગર પત્થર મેં …વધુ વાંચો

વ્યંગ્ય કવન : (૧૧) એટિકેટના આ એક જ અપવાદે!

April 19, 2017
વ્યંગ્ય કવન

– વલીભાઈ મુસા મેગાસીટીએ, વિન્ટરી સન્ડે ઈવનિંગે (ઘેર ખાવું કે પોઈઝન (ઝેર) ખાવુ!),મલ્ટીપ્લેક્ષ થિયેટરે, મેટિની શોએ રા-વન માણી, અવ લિમિટેડ …વધુ વાંચો

નાલા જુજ઼ હુસ્ન-એ-તલબ…

April 8, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) નાલા જુજ઼ હુસ્ન-એ-તલબ ઐ સિતમ-ઈજાદ નહીંહૈ તક઼ાજ઼ા-એ-જફ઼ા શિકવા-એ-બેદાદ નહીં ઇશ્ક઼-ઓ-મજ઼દૂરી-એ-ઇશરત-ગહ-એ-ખ઼ુસરવ ક્યા ખ઼ૂબહમ કો તસ્લીમ નિકો-નામી-એ-ફ઼રહાદ નહીં …વધુ વાંચો

ઉસ બજ઼્મ મેં મુઝે નહીં બનતી…

March 18, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) ઉસ બજ઼્મ મેં મુઝે નહીં બનતી હયા કિએબૈઠા રહા અગરચે ઇશારે હુઆ કિએ દિલ હી તો …વધુ વાંચો

વ્યંગ્ય કવન : (૧૦) સેલ-સેલ ભાઈ, સેલ-સેલ!

March 15, 2017
વ્યંગ્ય કવન

–વલીભાઈ મુસા જગ આખાયે વેપારવણજેસેલ-સેલની બોલબાલા ભાઈ, સેલ-સેલની બોલબાલા!આંકડાની માયાજાળની મહાજાળ રચે જગતભરના એ *ઊર્ણનાભ!સેલ-સેલ ભાઈ, સેલ-સેલ! (૧) વિદેશે જેસી …વધુ વાંચો

તપિશ સે મેરી વક઼્ફ઼-એ-કશમકશ…

March 4, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) તપિશ સે મેરી વક઼્ફ઼-એ-કશમકશ હર તાર-એ-બિસ્તર હૈમિરા સર રંજ-એ-બાલીં હૈ મિરા તન બાર-એ-બિસ્તર હૈ સરિશ્ક-એ-સર બ-સહરા …વધુ વાંચો

ચાક કી ખ઼્વાહિશ અગર વહશત…

February 25, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) ચાક કી ખ઼્વાહિશ અગર વહશત બ-ઉર્યાની કરેસુબ્હ કે માનિંદ જ઼ખ઼્મ-એ-દિલ ગરેબાની …વધુ વાંચો

વ્યંગ્ય કવન : (૯) વો કો’ તો કો’, અબ મેં સમઝા!

February 15, 2017
વ્યંગ્ય કવન

–વલીભાઈ મુસા રંગમંચ પર સ્પર્ધકો આવે,નિજ એકપાત્રી અભિનય થકીઊરાડવાને હાસ્યફુવ્વારા! વિવિધ અભિનયે સૌ,મન ડોલાવે, પેટ હલાવે,મુક્ત હાસ્યે શ્રોતાગણનાં! છેલ્લો આ …વધુ વાંચો

આબરૂ ક્યા ખ઼ાક ઉસ ગુલ કી કિ ગુલશન મેં નહીં…

February 11, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) આબરૂ ક્યા ખ઼ાક ઉસ ગુલ કી કિ ગુલશન મેં નહીંહૈ ગરેબાઁ નંગ-એ-પૈરાહન …વધુ વાંચો

જ઼િક્ર ઉસ પરી-વશ કા…

January 28, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) જ઼િક્ર ઉસ પરી-વશ કા ઔર ફિર બયાઁ અપનાબન ગયા રક઼ીબ આખ઼િર …વધુ વાંચો

નખ્ખોદ!

January 22, 2017
નવલિકા

-વલીભાઈ મુસા ભક્તિભાવ વ્યાપી જાય સમગ્ર ચેતનાતંત્રમાં એવું આ અતિ પ્રાચીન કોટ્યાર્ક મંદિર. અહીંના વાતવરણમાં મદિરાના નશા કરતાં સાવ જુદો …વધુ વાંચો

વ્યંગ્ય કવન : (૮) લે લેતી જા, લે લેતી જા!

January 18, 2017
વ્યંગ્ય કવન

– વલીભાઈ મુસા મનુસ્મૃતિમાં લખાયું છે:यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तेरमन्ते तत्र देवता | મતલબ સાવ ખુલ્લો છે કે,નારીનું સન્માન જ્યાં થાયે,દેવો ખુશખુશાલ …વધુ વાંચો

યહ હમ જો હિજ્ર મેં, દીવાર-ઓ-દર દેખતે હૈં …

December 23, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન (ગ઼ઝલ) – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) યહ હમ જો હિજ્ર મેં, દીવાર-ઓ-દર દેખતે હૈં કભી …વધુ વાંચો

વ્યંગ્ય કવન : (૭) : મિતભાષાએ કહું?

December 21, 2016
વ્યંગ્ય કવન

– વલીભાઈ મુસા                                             (અછાંદસ) બંગલાના બેઠકખંડે,બહોળા પરિવારનાં બાલિગજન સૌ,કરે પ્રતીક્ષા મોંઘામૂલા આગંતુકની ! (૧) નવીન કપડે સજ્જ સૌ,અને વાગ્દત્તા …વધુ વાંચો

દર્દ સે મેરે હૈ તુઝકો બેકરારી હાય હાય …

December 10, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન (ગ઼ઝલ) – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)   (ગ઼ાલિબે આ ગ઼ઝલ પોતાની જુવાનીમાં પ્રેયસીના મૃત્યુ વખતે …વધુ વાંચો

રોને સે ઔર ‘ઇશ્ક મેં બેબાક હો ગયે

November 25, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)   રોને સે ઔર ‘ઇશ્ક મેં બેબાક હો ગયે ધોયે ગયે …વધુ વાંચો

વ્યંગ્ય કવન (૬) : તો થોડુંક દાઝે તો ખરું ને!

November 23, 2016
વ્યંગ્ય કવન

–વલીભાઈ મુસા દિલ્હીવાળી મોટી ચૂંટણી!વાતાવરણ ગરમાગરમ, પ્રચારજંગથી!રાજકીય પક્ષો કળ ના કરે, રાતદિન બજે ભૂંગળાં! (૧) અવાજની તીવ્રતાના આંક ડેસીબલની એસીતેસી,આચારસંહિતાની …વધુ વાંચો

ન હુઈ ગર મિરે મરને સે તસલ્લી, ન સહી

November 11, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ–વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)   ન હુઈ ગર મિરે મરને સે તસલ્લી, ન સહી ઇમ્તિહાં …વધુ વાંચો

દિયા હૈ દિલ અગર ઉસકો, બશર હૈ, ક્યા કહિયે …

October 28, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– સંકલનકાર :  વલીભાઈ મુસા દિયા હૈ દિલ અગર ઉસકો, બશર હૈ, ક્યા કહિયે હુઆ …વધુ વાંચો

વ્યંગ્ય કવન : (૫) : પેલાના રૌદ્ર સ્વરૂપે!

October 19, 2016
વ્યંગ્ય કવન

– વલીભાઈ મુસા            (અછાંદસ) અને એણે શરૂ કર્યું,સુસંસ્કૃત ગાલીપ્રદાન!કંઈક આવા શબ્દોમાં:“આપને મારાથી એમ તો શી રીતે કહી શકાયકે આપ …વધુ વાંચો

ઘર જબ બના લિયા તિરે દર પર …

October 14, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– (સંકલનકાર) : વલીભાઈ મુસા ઘર જબ બના લિયા તિરે દર પર, કહે બિગૈરજાનેગા …વધુ વાંચો

દોસ્ત ગમખ્વારી મેં મેરી, સ’ઇ ફરમાયેંગે ક્યા …

September 23, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

– મિર્ઝા ગ઼ાલિબ–વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) દોસ્ત ગમખ્વારી મેં મેરી, સ’ઇ ફરમાયેંગે ક્યા જખ્મ કે ભરને તલક, નાખુન ન બઢ જાયેંગે …વધુ વાંચો

વ્યંગ્ય કવન (૪) : ધોંણધારિયો ટેક્સી ડિરાઈવર

September 21, 2016
વ્યંગ્ય કવન

–વલીભાઈ મુસા               (અછાંદસ) આ મેમાઈની વાત સે ! ધોંણધાર એટલં ધાન્યધાર મલક, ઓતરાદા ગુજરાતનો,ઓગળી ખુપાવો થોડીવાર ભોયમું અને ફણગા …વધુ વાંચો

બસ કિ દુશ્વાર હૈ, હર કામ કા આસાં હોના…

September 9, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

– મિર્ઝા ગ઼ાલિબ–વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) બસ કિ દુશ્વાર હૈ, હર કામ કા આસાં હોનાઆદમી કો ભી મુયસ્સર નહીં, ઇન્સાં હોના …વધુ વાંચો

દહર મેં, નક્શ-એ-વફા …

August 26, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ–વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) દહર મેં, નક્શ-એ-વફા, વજ્હ-એ-તસલ્લી ન હુઆહૈ યહ ‘ વહ લફ્ઝ, કિ …વધુ વાંચો

વ્યંગ્ય કવન (૩) જરા કહેશો, ડોકરીનો આઈ ક્યુ!

August 24, 2016
વ્યંગ્ય કવન

– વલીભાઈ મુસા                     (અછાંદસ) ‘ભઈલા!બસ શીદને ઊપાડી લીધી?મારો ડોહો પેશાબપોંણી કરવા હાલ તો ઊતર્યો સે!’ (૧)‘માડી, બસ તો હવે …વધુ વાંચો

વહુનાં વળામણાં

August 14, 2016
નવલિકા

– વલીભાઈ મુસા બગાસાં આવતાં મેં ટેબલ લેમ્પની સ્વીચ ઑફ કરી દીધી. પુસ્તકને ઢોલિયા નીચે મૂકી દીધું. અંદાજે મધ્યરાત્રિ થઈ …વધુ વાંચો

નક્શ ફરિયાદી હૈ …

August 12, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) નક્શ ફરિયાદી હૈ, કિસકી શોખિ-એ-તહરીર કા કાગ્જી હૈ પૈરહન, હર પૈકર-એ-તસ્વીર …વધુ વાંચો

જૌર સે બાઝ આયે પર બાઝ આયેં ક્યા

July 22, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ–વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) જૌર સે બાઝ આયે પર બાઝ આયેં ક્યાકહતે હૈ, હમ તુઝકો …વધુ વાંચો

ધમકી મેં મર ગયા, જો ન બાબ-એ-નબર્દ થા

July 8, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ–વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) ધમકી મેં મર ગયા, જો ન બાબ-એ-નબર્દ થા ’ઇશ્ક-એ-નબર્દ પેશ:, તલબગાર-એ-મર્દ …વધુ વાંચો

શૌક હર રંગ, રકીબ-એ-સર-ઓ-સામાં નિકલા…

June 25, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) શૌક હર રંગ, રકીબ-એ-સર-ઓ-સામાં નિકલા કૈસ તસ્વીર કે પર્દે મેં …વધુ વાંચો

વ્યંગ્ય કવન (૧) – લ્યો રે, ઘર આંગણે લ્યો રે !

June 15, 2016
વ્યંગ્ય કવન

– વલીભાઈ મુસા          (અછાંદસ) એક રેંકડીવાળોરેકડા તાણતો બરાડે‘લ્યો રે તાજાં શાકભાજી!લ્યો રે, ઘર આંગણે લ્યો રે!’અને વહેલી સવારનીઆઠેક વાગ્યાનીમારી …વધુ વાંચો

આઈન: ક્યોં ન દૂં, કિ તમાશા કહે જિસે…

June 11, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ–વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) આઈન: ક્યોં ન દૂં, કિ તમાશા કહે જિસેઐસા કહાં સે લાઉં, …વધુ વાંચો

સુકર્મોનો સથવારો

May 29, 2016
કાવ્યો

– વલીભાઈ મુસા (અછાંદસ સોનેટ) નવોઢાતણા જીવન મહીં,પિતૃગૃહેથી સાસરિયે સ્થળાંતર થાયે અચાનક,અને હવામાનપલટાસમ, બદલાઈ જાય સઘળું,અને એ બિચારી માનસિક સંઘર્ષ …વધુ વાંચો

કહતે હો, ન દેંગે હમ, દિલ અગર પડા પાયા…

May 28, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ-વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) કહતે હો, ન દેંગે હમ, દિલ અગર પડા પાયાદિલ કહાં, કિ …વધુ વાંચો

(૪૩) વિષાદ કે કારુણ્યની છાંટ ધરાવતાં મારાં કેટલાંક પ્રયોગશીલ હાઈકુ

May 16, 2016
વલદાની વાસરિકા

-વલીભાઈ મુસા (અગાઉ ‘વલદાની વાસરિકા’ શ્રેણીએ મેં ત્રણ હપ્તામાં. હા-હાહા…હાસ્ય-હાઈકુનાં હાસ્યદર્શન (૧/૩) શીર્ષકે કેટલાંક હાસ્યહાઈકુ આપ્યાં હતાં, આજે કંઈક અંશે …વધુ વાંચો

દિલ સે તિરી નિગાહ જિગર તક ઉતર ગઈ…

May 14, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) દિલ સે તિરી નિગાહ જિગર તક ઉતર ગઈદોનોં કો ઇક …વધુ વાંચો

દિલ-એ-નાદાં, તુઝે હુઆ ક્યા હૈ…

April 23, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ – વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) દિલ–એ–નાદાં, તુઝે હુઆ ક્યા હૈ આખિર ઇસ દર્દ કી …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME