વિજ્ઞાન જગત : વીસમી સદીના વિજ્ઞાનની અલ્ટ્રા મોડર્ન થીયરીઓ અને ભારતીય મનીષીઓની જ્ઞાનગંગા

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ડૉ. જે જે રાવલ

વીસમી-સદીના-વિજ્ઞાનની-અલ્ટ્રા-મોડર્ન-થીયરીઓ-ડૉ.-જે-જે-રાવલ-૨૬-૦૪-૨૦૨૦


સાભાર સ્વીકાર


‘જન્મભૂમિ પ્રવાસી’ની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં ડૉ. જે જે રાવલની નિયમિત કટારમાં ૨૬–૦૪- ૨૦૨૦ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ.લેખ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *