મહેન્દ્ર શાહની ઓક્ટોબર, ૨૦૧૯ની રચનાઓનો સંપુટ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

2 comments for “મહેન્દ્ર શાહની ઓક્ટોબર, ૨૦૧૯ની રચનાઓનો સંપુટ

 1. Suresh
  December 16, 2019 at 3:26 pm

  Mahendrabhai enjoyed your creative elements
  Suresh

  • Mahendra Shah
   December 27, 2019 at 3:50 am

   Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *