નિત નવા વંટોળ : ઘડીક સંગની વાત

પ્રીતિ સેનગુપ્તા

Ghadik-Sangni-Vaat-October-2019-16102019


સુશ્રી પ્રીતિ સેનગુપ્તાનો સંપર્ક preetynyc@gmail.com વીજાણુ સરનામે થઇ શકે છે

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 comment for “નિત નવા વંટોળ : ઘડીક સંગની વાત

  1. October 16, 2019 at 5:34 am

    બહુ જ સરસ વર્ણન

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.