૧૦૦ શબ્દોની વાત : મોજમજાથી જીવો આ ઘડી !

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ઉત્પલ વૈશ્નવ

જીંદગીની નવાઇ પમાડવાની અદ઼્ભૂત ક્ષમતા એ તેની બધાંને સૌથી વધારે ગમતી બાબાત છે તે વિશે બેમત ન હોઈ શકે.

એક જ ક્ષણમાં તે જીવનનો આખો પ્રવાહ ઉલટપુલટ કરી નાખી શકે છે. માત્ર એક ક્ષણમા.

મજાની વાત એ છે કે એ ક્ષણ ક્યારે ત્રાટકશે અને અણધારી ઘટનાઓ પિટારો ખોલી નાખશે તે કોઈને ખબર નથી.

એટલે જ, અત્યારની ક્ષણને માણી લો. જે વિશે વિચારો છો તેના વિશે, જે કરી રહ્યાં છો તેના વિશે સજાગ બનો. બસ, ચેતના જગાવો અને તમારી સભાન જ્ઞાનાવસ્થાને વિસ્તરવા દો.

આ ઘડીને પૂરેપૂરી જીવો. આશ્ચર્યોની મજા માણો. આ ઘડી તમારા જીવનનું સૂક્ષ્મ ટીપું છે, તેને સમુંદર બનાવીને ભોગવો.


શ્રી ઉત્પલ વૈશ્નવનાં સંપર્ક વીજાણુ સંપર્ક સૂત્રો:

ઈ-મેલ: hello@utpal.me | Twitter: @UtpalVaishnav | Facebook | Skype: skype@utpal.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *