વિજ્ઞાન જગત : પાણી બ્રહ્માંડનું અમૃત

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

– ડૉ. જે જે રાવલ

પાણી બ્રહ્માંડનું  અમૃત

પાણી-બ્રહ્માંડનું-અમૃત-ડૉ.-જે-જે-રાવલ

જળદેવતા બ્રહ્માંડનું મુખ્ય અંગ

જળદેવતા-બ્રહ્માંડનું-મુખ્ય-અંગ-ડૉ.-જે-જે-રાવલ

પાણી દિવસે દિવસે મોંઘું થતું જાય છે

પાણી-દિવસે-દિવસે-મોંઘું-થતું-જાય-છે-ડૉ.-જે-જે-રાવલ


સાભાર સ્વીકાર

‘જન્મભૂમિ પ્રવાસી’ની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં ડૉ. જે જે રાવલની નિયમિત કટારમાં ૨૫-૧, ૧૦-૨ અન્દ ૨૪-૨-૨૦૧૯ના રોજ ત્રણ ભાગમાં આ લેખ શ્રેણી પ્રકાશિત થયેલ.


સંપાદકીય નોંધઃ

મૂળ લેખની ‘જન્મભૂમિ’ની વેબસાઈટ પરથી સીધી જ લીધેલ ઈમેજની ગુણવત્તાને કારણે અક્ષરો વાંચવામાં થોડી મુશ્કેલી પડે છે. એટલી તકલીફ દરગુજર કરવા આપ સૌને વિનંતિ છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *