નિત નવા વંટોળ : આગંતુકોનો સ્વીકાર

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

પ્રીતિ સેનગુપ્તા

Aagantuko-no-Sveekar-July-2019


સુશ્રી પ્રીતિ સેનગુપ્તાનો સંપર્ક preetynyc@gmail.com વીજાણુ સરનામે થઇ શકે છે

2 comments for “નિત નવા વંટોળ : આગંતુકોનો સ્વીકાર

 1. Kishor Thakr
  July 2, 2019 at 8:28 pm

  માહિતી તો સરસ છે પરંતુ છેલ્લું વાક્ય અપૂર્ણ લાગે છે એટલે લેખ પણ કદાચ વચ્ચેથી છોડી દેવાયો હોય એમ લાગે છે.

  • Kishor Thakr
   July 2, 2019 at 8:39 pm

   માફ કરશો મારા લેપટોપમાં બધા જ પાના ખૂલેલા નહિ એથી લેખ અધુરો લાગેલો હવે ત્રણેય પાના વાંચી લીધા સરસ માહિતી મળી

Leave a Reply to Kishor Thakr Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *