૧૦૦ શબ્દોની વાત : વિકાસનાં મુળીયાંનું સિંચન

તન્મય વોરા

ચીની વાંસનું ઝાડ, પહેલાં વર્ષ સુધી, પાણી પીવરાવ્યાની માવજત છતાં, એક ઇંચ પ્ણ વધતું નથી.તે પછીની ઋતુમાં ખેડૂત વધારાની કાળજી લે તો પણ ઝાડ ફૂટી નથી નીકળતું. આમને આમ સુરજનું ઉગવાનું અને અસ્ત પામવાનું ચાર વર્ષ સુધી પાક્કું ચાલતું રહે છે. ખેડુત અને તેની પત્નીને આ કાળી મજુરીમાટે કોઇ દેખીતું ફળ, હજુ સુધી, નથી મળ્યું. પણ, પાંચમું વર્ષ બેસતાંની સાથે જ બીજ અંકુરીત થવા લાગે છે. અને પછીની, લગભગ, એક જ ઋતુમાં વાંસ, જાણે, એંસી ફૂટ જેટલો ઊગી જાય છે.

વૃક્ષ અત્યાર સુધી જમીનમાં સુષુપ્ત પડ્યું રહ્યું હતું? કે પછીના વિકાસને પોષી શકે એવું મજબૂત મુળીયાનું તંત્ર વિકસાવતું રહ્યું હશે?


આ શ્રેણીના લેખક શ્રી તન્મય વોરાનાં સંપર્ક સૂત્રઃ

· નેટ જગત પર સરનામું : QAspire.com

· ઈ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું:tanmay.vora@gmail.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 comment for “૧૦૦ શબ્દોની વાત : વિકાસનાં મુળીયાંનું સિંચન

  1. May 8, 2019 at 8:34 pm

    Very good.

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.