નિત નવા વંટોળ : આપવું તે જ મેળવવું

પ્રીતિ સેનગુપ્તા

આપવું-તે-જ-મેળવવું-Preeti-Sengupta-20032019


સુશ્રી પ્રીતિ સેનગુપ્તાનો સંપર્ક preetynyc@gmail.com વીજાણુ સરનામે થઇ શકે છે.


Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

2 comments for “નિત નવા વંટોળ : આપવું તે જ મેળવવું

 1. Prakash Shukla
  March 29, 2019 at 6:27 am

  thank you and thanks to priti sengupta for giving summary on etter living. would love to learn more from the writer.

 2. MAHESHCHANDRA THAKORLAL NAIK
  April 10, 2019 at 11:32 pm

  👍👍👍👌👌👌
  It is indeed pleasure to GIVE, it gives more joy than taking anything,
  I endorse the last two paragraph of the article,
  Please accept Congratulations for excellent article…..

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.