૧૦૦ શબ્દોની વાત : જંગલમાંથી મારગ કાઢવો

તન્મય વોરા

imageજંગલમાં ભૂલો પડેલો એક આધળો માણસ, ઠોકર ખાઇને એક અપંગ પર જઇ પડ્યો. તેણે કહ્યું,” હું ક્યારનો જંગલમાં ભૂલો પડ્યો છું, પણ મને બહાર નીકળવાનો રસ્તો નથી જડતો!

પેલા અપંગે પણ સુર પુરાવ્યો,” હું પણ અહીં ક્યારનો પડ્યો છું, પણ મને ઊભો કરીને કોઇ બહાર નથી કાઢતું.”

અચાનક જ અપંગ ચિત્કારી પડ્યો,” આ..હા! મળી ગયો રસ્તો! તું મને ખભા પર ઉંચકી લે. હું તને બહાર નીકળવાનો રસ્તો બતાડીશ. સાથે મળીને પ્રયત્ન કરીશું, તો બન્ને બહાર નીકળી શકશું.”

આંધળો માણસ તર્કસંગતતા અને અપંગ માણસ અંતઃપ્રેરણાનું પ્રતિક છે. એ બન્નેનું સાયુજ્ય કરતાં નહીં આવડે, ત્યાં સુધી આપણને બહાર નીકળવાનો રસ્તો નહીં મળે.


આ શ્રેણીના લેખક શ્રી તન્મય વોરાનાં સંપર્ક સૂત્રઃ

· નેટ જગત પર સરનામું : QAspire.com

· ઈ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું:tanmay.vora@gmail.com


નોંધઃ અહીં મૂકેલ તસ્વરીર સાંકેતિક છે અને લેખના ભાવને ઉજાગર કરવા માટે સાભાર લીધેલ છે. તેના પ્રકાશાનાધિકાર મૂળ રચયિતાના અબાધિત રહે છે.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 comment for “૧૦૦ શબ્દોની વાત : જંગલમાંથી મારગ કાઢવો

  1. February 6, 2019 at 8:48 am

    જૂની વાત નવા સ્વરૂપે ગમી.

Leave a Reply to સુરેશ જાની Cancel reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.