૧૦૦ શબ્દોની વાત : ઉડતાં શીખવું, (અને શીખવાડવું)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

તન્મય વોરા

ગરૂડને ઉડતું શીખતાં નીહાળીએ.

બચ્ચાંની પાંખો પૂરેપૂરી વિકસતાં જ મા નહોરમાં ખોરાકનો ટુકડો ભરાવીને માળાની ઉપર ચક્કર લગાવવાનું શરૂ કરી દે છે. બચ્ચાંની ઉત્સુકતા જગાવીને મા તેને શીખવાડે છે કે પાંખો ઉડવા માટે છે. બચ્ચાંના ઉડાનના પાઠની પ્રેરણા ખોરાકનો એ ટુકડો છે.

જો તેમાં કારી ન ફાવે તો, મા બચ્ચાંને માળામાંથી સીધું જ બહાર ફેંકી દે. ફંગોળાયેલાં બચ્ચાંની નીચે મા તરાપ મારીને પહોંચી જાય અને તેને પોતાની પાંખ પર ઝીલી લે. જ્યાં સુધી બચ્ચું પોતાની પાંખ પસારીને ઉડવાનું શરૂ ન કરે ત્યાં સુધી વારંવાર ફેંકી દેતી અને ઝીલતી રહે છે. આમ બચ્ચાંને સ્વબળે ઉડતાં શીખવામાં, મા ટેકો કરતી રહે છે.


આ શ્રેણીના લેખક શ્રી તન્મય વોરાનાં સંપર્ક સૂત્રઃ

· નેટ જગત પર સરનામું : QAspire.com

· ઈ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું:tanmay.vora@gmail.com

1 comment for “૧૦૦ શબ્દોની વાત : ઉડતાં શીખવું, (અને શીખવાડવું)

  1. Purvi
    December 8, 2018 at 9:17 am

    Maja padi gai. Navu janva malyu

Leave a Reply to Purvi Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *