વિજ્ઞાન જગત : બ્રહ્માંડમાં સમય સર્વસ્વ છે કૃષ્ણ અહં કાલોસ્મિ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

– ડૉ. જે. જે.રાવલ


બ્રહ્માંડમાં સમય સર્વસ્વ છે કૃષ્ણ અહં કાલોસ્મિ - ડૉ જે જે રાવલ_07102018

સાભાર સૌજન્ય: ડૉ. જે. જે. રાવલની જન્મભૂમિ પ્રવાસીની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં નિયમિતપણે પ્રકાશિત થતી શ્રેણી ‘વિજ્ઞાન જગત’માં ૭-૧૦-૨૦૧૮ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ લેખ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *