વિશ્વના રહસ્યો : ૧૩ : માનવ મસ્તિષ્ક કેવી રીતે કામ કરે છે?

ડૉ.પંકજ જોશી


સાભાર સૌજન્ય: ડૉ. પંકજ જોશીની જન્મભૂમિ પ્રવાસીની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં શરૂ થયેલી શ્રેણી ‘વિશ્વનાં મહારહસ્યો’નો ૨૨-૦૪-૨૦૧૮ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ  મણકો


સંપાદકીય નોંધઃ ઉપરની ઈમેજ પર ક્લિક કરવાથી હજૂ મોટી સાઈઝમાં આ ઈમેજ વાંચી શકાશે

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 comment for “વિશ્વના રહસ્યો : ૧૩ : માનવ મસ્તિષ્ક કેવી રીતે કામ કરે છે?

  1. Samir
    October 5, 2018 at 1:38 pm

    અદભુત લેખ ! મસ્તક થી માનવજાતે કેટલું બધું હાંસિલ કર્યું છે પણ તે મસ્તક વિષે કેટલી ઓછી જાણકારી આજ માનવજાત ને છે !

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.