વિશ્વના રહસ્યો : ૧૨ : તારાઓનું ભવિષ્ય

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ડૉ.પંકજ જોશીસાભાર સૌજન્ય: ડૉ. પંકજ જોશીની જન્મભૂમિ પ્રવાસીની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં શરૂ થયેલી શ્રેણી ‘વિશ્વનાં મહારહસ્યો’નો ૧૫-૦૪-૨૦૧૮ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ  મણકો


સંપાદકીય નોંધઃ ઉપરની ઈમેજ પર ક્લિક કરવાથી હજૂ મોટી સાઈઝમાં આ ઈમેજ વાંચી શકાશે

1 comment for “વિશ્વના રહસ્યો : ૧૨ : તારાઓનું ભવિષ્ય

  1. September 19, 2018 at 7:39 am

    लेखके मेहनत करी एस्ट्रोनोमी, एस्ट्रोफीजीक्स, गुरुत्वाकर्षण अने सापेक्षवादनी समजण गुजराती भाषामां सामान्य छापानी भाषा सीरो गळामां उतरे एम समजावेल छे.

    मुर्खाओ ए ज गांणु गाशे अमारा शास्त्रोमां तो आ बधुं आवे छे. 

    लागे छे हवे फुग्गामांथी हवा नीकळी रही छे अने शास्त्रो हवा वगरना फुग्गा जेम देखाशे… http://www.vkvora.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *