મહેન્દ્ર શાહની વ્ગંગ્ય નજરે – રક્ષા બંધન અને જન્માષ્ટમીના તહેવારોની ઉજવણીનાં લેખાંજોખાં

જન્મદિવસના સંદેશાઓ ચેક કરી રહેલ બાળકૃષ્ણ

બેન માટે રક્ષા બંધનનો સંદેશો

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 comment for “મહેન્દ્ર શાહની વ્ગંગ્ય નજરે – રક્ષા બંધન અને જન્માષ્ટમીના તહેવારોની ઉજવણીનાં લેખાંજોખાં

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.