ક્રાન્તિના હિંસક પ્રત્યાઘાતો

હરેશ ધોળકિયા


ક્રાન્તિના હિંસક પ્રત્યાઘાતો - હરેશ ધોળકિયા


શ્રી હરેશ ધોળકિયાનો સંપર્ક  dholakiahc@gmail.com   પર થઈ શકે છે.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 comment for “ક્રાન્તિના હિંસક પ્રત્યાઘાતો

  1. ઉમાકાન્ત વિ. મહેતા. (ન્યુ જર્સી)
    September 4, 2018 at 1:12 am

    હિંસા શારીરિક કે શસ્ત્રથી જ થાય તે માન્યતા ભૂલ ભરેલી અને ભ્રામક છે. મુખથી જીભ વડે શબ્દબાણ થકી પણ હિંસાત્મક વલણ અપનાવી શકાય છે. શ્રી હરીશ ભાઈની કલમનો જાદુ માણવા જેવો છે.

Leave a Reply to ઉમાકાન્ત વિ. મહેતા. (ન્યુ જર્સી) Cancel reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.