ક્રાન્તિના હિંસક પ્રત્યાઘાતો

હરેશ ધોળકિયા


ક્રાન્તિના હિંસક પ્રત્યાઘાતો - હરેશ ધોળકિયા


શ્રી હરેશ ધોળકિયાનો સંપર્ક  dholakiahc@gmail.com   પર થઈ શકે છે.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 comment for “ક્રાન્તિના હિંસક પ્રત્યાઘાતો

  1. ઉમાકાન્ત વિ. મહેતા. (ન્યુ જર્સી)
    September 4, 2018 at 1:12 am

    હિંસા શારીરિક કે શસ્ત્રથી જ થાય તે માન્યતા ભૂલ ભરેલી અને ભ્રામક છે. મુખથી જીભ વડે શબ્દબાણ થકી પણ હિંસાત્મક વલણ અપનાવી શકાય છે. શ્રી હરીશ ભાઈની કલમનો જાદુ માણવા જેવો છે.

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.