૧૦૦ શબ્દોની વાત : લોકોમાં આપણે શું જોઇએ છીએ?

તન્મય વોરા

ખેતરમાં રમતા એક છોકરાને સુકી માટીના લાડવાની થેલી મળી આવી હતી, એ વાર્તા મેં એક વાર સાંભળી છે. લાડવાની થેલીનું શું કરવું તે સમજાયું નહીં, એટલે એકે એક કરીને તે લાડવા તળાવમાં ફેંકી, પેદા થતાં તરંગોની તે મજા લઇ રહ્યો હતો. એ જ વખતે, એક લાડવો તેના હાથમાંથી પડીને તૂટી ગયો. તેમાંથી તેને ચમક્તો હીરો મળ્યો. બીજા પણ લાડવા તોડતાં, તેમાંથી પણ હીરા નીકળ્યા. હવે તે માથે હાથ દઇ ને બેસી રહ્યો.

માટીના લાડવા જેમ જ, આપણી આસપાસનાં લોકો પણ મૂલ્યવાન હીરા હોય છે. પણ, આપણે પણ કેટલી ય વાર,તેમને માટીના લાડવા માની બેસવાની ભૂલ કરી જ બેસીએ છીએ ને?


આ શ્રેણીના લેખક શ્રી તન્મય વોરાનાં સંપર્ક સૂત્રઃ

· નેટ જગત પર સરનામું : QAspire.com

· ઈ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું:tanmay.vora@gmail.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 comment for “૧૦૦ શબ્દોની વાત : લોકોમાં આપણે શું જોઇએ છીએ?

  1. NIranjan Mehta
    August 31, 2018 at 9:35 am

    બહુ સુંદર.

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.