૧૦૦ શબ્દોની વાત : લોકોમાં આપણે શું જોઇએ છીએ?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

તન્મય વોરા

ખેતરમાં રમતા એક છોકરાને સુકી માટીના લાડવાની થેલી મળી આવી હતી, એ વાર્તા મેં એક વાર સાંભળી છે. લાડવાની થેલીનું શું કરવું તે સમજાયું નહીં, એટલે એકે એક કરીને તે લાડવા તળાવમાં ફેંકી, પેદા થતાં તરંગોની તે મજા લઇ રહ્યો હતો. એ જ વખતે, એક લાડવો તેના હાથમાંથી પડીને તૂટી ગયો. તેમાંથી તેને ચમક્તો હીરો મળ્યો. બીજા પણ લાડવા તોડતાં, તેમાંથી પણ હીરા નીકળ્યા. હવે તે માથે હાથ દઇ ને બેસી રહ્યો.

માટીના લાડવા જેમ જ, આપણી આસપાસનાં લોકો પણ મૂલ્યવાન હીરા હોય છે. પણ, આપણે પણ કેટલી ય વાર,તેમને માટીના લાડવા માની બેસવાની ભૂલ કરી જ બેસીએ છીએ ને?


આ શ્રેણીના લેખક શ્રી તન્મય વોરાનાં સંપર્ક સૂત્રઃ

· નેટ જગત પર સરનામું : QAspire.com

· ઈ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું:tanmay.vora@gmail.com

1 comment for “૧૦૦ શબ્દોની વાત : લોકોમાં આપણે શું જોઇએ છીએ?

  1. NIranjan Mehta
    August 31, 2018 at 9:35 am

    બહુ સુંદર.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *