મહેન્દ્ર શાહનાં જુલાઈ, ૨૦૧૮નાં વ્યંગ્ય સર્જનો

July creations મહેન્દ્ર શાહનાં જુલાઈ, ૨૦૧૮નાં સર્જનો

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

3 comments for “મહેન્દ્ર શાહનાં જુલાઈ, ૨૦૧૮નાં વ્યંગ્ય સર્જનો

 1. Niranjan Mehta
  August 4, 2018 at 11:04 am

  આપના વ્યંગોને માણું છું પણ આ વ્યંગચિત્રો અને લખાણ એટલા ઝીણા છે કે બહુ તકલીફે વંચાયા. થોડા મોટા અક્ષરોમાં હોય તો વધુ મજા પડે.

  • August 4, 2018 at 2:43 pm

   પીડીએફ ફાઈલને અંતે ‘ઝૂમ’ જોવા મળશે, તેને ક્લિક કરવાથી ફઈલ સાઇઝ જેટલી જોઈએ એટલી મોટી કરી શકાય છે.

  • મહેન્દ્ર શાહ
   August 7, 2018 at 3:50 am

   અશોકભાઇ વૈષ્ણવનો જવાબ જુવો.

Leave a Reply to Niranjan Mehta Cancel reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.