વિજ્ઞાન જગત : મંગળ ફરીથી તેનું ભવ્ય દર્શન કરાવવા આવી રહ્યો છે

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

– ડૉ. જે. જે.રાવલ


સાભાર સૌજન્ય: ડૉ. જે. જે. રાવલની જન્મભૂમિ પ્રવાસીની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં નિયમિતપણે પ્રકાશિત થતી શ્રેણી ‘વિજ્ઞાન જગત’માં ૨૨-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ લેખ


સંપાદકીય નોંધઃ ઉપરની ઈમેજ પર ક્લિક કરવાથી હજૂ મોટી સાઈઝમાં આ ઈમેજ વાંચી શકાશે

1 comment for “વિજ્ઞાન જગત : મંગળ ફરીથી તેનું ભવ્ય દર્શન કરાવવા આવી રહ્યો છે

  1. July 25, 2018 at 8:38 pm

    ગેલેલીયો ગેલેલીના જમાનામાં ઘણીં તકલીફ હતી અને ટાંચા સાધન હતા.

    હવે તો હજારો લાખો પ્રકાશવર્ષ દુરની નીહારીકા, તારા અને ગ્રહોની બધી વીગતો જલ્દી મળી જાય છે. એ હીસાબે ચંદ્ર કે મંગળ ઘર પાસે સમજવા.  એ હીસાબે દુરબીન હજી સસ્તા થવા જોઈએ જેથી ઘરે બધું જોઈ શકાય….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *