2 comments for “ગુજરાત દિન

  1. May 1, 2018 at 3:03 pm

    મુનશીની અસ્મીતા અને પાટણની પ્રભુતામાં ઈતીહાસ ઓછો છે અને કલ્પના વધુ છે. ગુજરાતીઓએ એને ઈતીહાસ સમજી લીધેલ છે. 

    હેમચંદ્રાચાર્યે રાજકરણમાં રસ લઈ છેવટે પોતાને જ નુકશાન કરેલ.

    કલ્પના કરો તામ્બાની પાટો ગરમ કરી હેમચંદ્રાચાર્યના શીષ્યોને એના ઉપર સુવડાવવામાં આવેલ. શીષ્ય સમુદાય ગુજરાતમાંથી ભાગી છુટ્યો અને શું થયું એનો ઈતીહાસ મળતો નથી.

  2. May 2, 2018 at 7:46 pm

    જય ગુજરાત.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *