હ્સ્તાક્ષરિત પ્રતોનું વેચાણ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

 

 

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

સંપાદકીય નોંધઃ ઉપરની ઈમેજ પર ક્લિક કરવાથી હજૂ મોટી સાઈઝમાં આ ઈમેજ વાંચી શકાશે.

2 comments for “હ્સ્તાક્ષરિત પ્રતોનું વેચાણ

 1. April 21, 2018 at 8:22 am

  સારું થયું વીસ અને દસ ડોલરમાં ઘણી પ્રતો વેંચાઈ ગયી. હવે ફ્રી માટે બધાને એક એક પ્રત….

  • મહેન્દ્ર શાહ
   April 22, 2018 at 10:19 pm

   દસ ડોલરમાં પણ ના વેચાઇ, એટલે થાકીને “મફત”સાઇન મૂકી ને બઘી ટપોટપ ઉપડી ગઇ! છેલ્લી એક કોઇ લેતું નથી, લોકો અપશુકન માને છે!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *