વિશ્વના મહારહસ્યો – ૪ – શું બ્રહ્માંડમાં જીવન હશે?

ડૉ. પંકજ જોશી

 

 


સાભાર સૌજન્ય: ડૉ. પંકજ જોશીની જન્મભૂમિ પ્રવાસીની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં શરૂ થયેલી શ્રેણી ‘વિશ્વનાં મહારહસ્યો’નો ૪-૨-૨૦૧૮ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ બીજો મણકો


સંપાદકીય નોંધઃ ઉપરની ઈમેજ પર ક્લિક કરવાથી હજૂ મોટી સાઈઝમાં આ ઈમેજ વાંચી શકાશે

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 comment for “વિશ્વના મહારહસ્યો – ૪ – શું બ્રહ્માંડમાં જીવન હશે?

 1. April 18, 2018 at 9:02 am

  હમણાં હમણાં સીતળા વદી તેરસ ગયી. આ તેરસના મેળાના ઘણાં સમાચાર પણ હતા. મુંબઈમાં સીતલાનું મોટું મંદીર છે.

  હજારો લાખો વરસથી ગોળ દડા જેવી પૃથ્વી સુર્યની આજુબાજુ ફેરફુદરડી જેમ ફરે છે અને સુર્યને એક આંટો મારતા વરસ પુરુ થાય છે અને તે પણ નીયમીત સમય બદ્ધ.

  એ હીસાબે અક્ષય તૃતીયા કે સીતલા તેરસની તારીખ દર વરસે બદલે છે.

  અંગ્રેજી કે ગુજરાતીના બીજા ધોરણના ટાબરીયાને જન્મ તારીખ ખબર હોય છે અને નવમા ધોરણ સુધીમાં ભુગોળમાં આખા બ્રહ્માંડની રજે રજ માહીતી મેળવી લે છે. પરીક્ષામાં પુછાતા પ્રશ્રોના જવાબ પણ આવે છે.

  મોટી ઉમરે ખગોળ શાસ્ત્ર કે એસ્ટ્રો બાયોલોજી સમજતાં સીતલા તેરસ કેમ યાદ આવતી હશે?

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.