મહેન્દ્ર શાહની કેટલીક અન્ય કલાકૃતિઓ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

સિંહ – વૉટરકલર પેઇન્ટીંગ

 

 

 

ગણેશ – સ્કેપમાંથી

 

 

 

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

2 comments for “મહેન્દ્ર શાહની કેટલીક અન્ય કલાકૃતિઓ

  1. April 8, 2018 at 9:23 pm

    મહેન્દ્ર ભાઈ,
    તમારી કળાને સલામ.

  2. મહેન્દ્ર શાહ
    April 9, 2018 at 6:30 am

    Thanks Sureshbhai.

Leave a Reply to મહેન્દ્ર શાહ Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *