સ્ત્રીનું સૌથી મોટું શસ્ત્ર નૈતિક હિંમત છે – મહિલા દિનનો સંદેશ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

સોનલ પરીખ

 

 

 

સાભારઃ સોનલ પરીખની જન્મભૂમિ પ્રવાસીની નિયમિત કટાર ‘રીફ્લેક્શન’માં ૪ માર્ચ, ૨૦૧૮ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ લેખ

સંપાદકીય નોંધઃ ઉપરની ઈમેજ પર ક્લિક કરવાથી હજૂ મોટી સાઈઝમાં આ ઈમેજ વાંચી શકાશે

2 comments for “સ્ત્રીનું સૌથી મોટું શસ્ત્ર નૈતિક હિંમત છે – મહિલા દિનનો સંદેશ

  1. March 6, 2018 at 8:05 pm

    “સ્ત્રીનું સૌથી મોટું શસ્ત્ર નૈતિક હિંમત..” એ વાક્યમાં સંપૂર્ણ સંદેશ છે. જ્યારે પણ ત્રાસિત સ્ત્રીઓને મદદનું કામ કર્યું છે ત્યારે આ ગુણ મહત્વનો ભાગ ભજવતો દેખ્યો છે.
    સરયૂ પરીખ

  2. Karu
    March 7, 2018 at 7:15 pm

    Thank you for this article.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *