વિજ્ઞાન જગત : રામાનુજનને કોણે બનાવ્યા રામાનુજન

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ડૉ. જે.જે. રાવલ
રામાનુજનને કોણે બનાવ્યા રામાનુજન - ડૉ. જે.જે. રાવલ -વિજ્ઞાન જગત - મધુવન - જ.પ્ર._21012018

 

 
સંપાદકીય નોંધઃ ઉપરની ઈમેજ પર ક્લિક કરવાથી હજૂ મોટી સાઈઝમાં આ ઈમેજ વાંચી શકાશે

 

 

 

સાભાર- સૌજન્યઃ ૨૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮ની જન્મભૂમિ -પ્રવાસીની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં ડૉ. જે જે. રાવલની નિયમિત શ્રેણી ‘વિજ્ઞાન જગતમાં પ્રકાશિત લેખ

2 comments for “વિજ્ઞાન જગત : રામાનુજનને કોણે બનાવ્યા રામાનુજન

 1. February 20, 2018 at 7:03 pm

  ઉપરની ઈમેજ
  પર ક્લિક કરવાથી હજૂ મોટી સાઈઝમાં આ ઈમેજ વાંચી શકાશે

  નથી થતું.

 2. February 20, 2018 at 10:20 pm

  પહેલી ફાઈલ એક પીડીએફ ફાઈલ છે જેની છેક નીચે એ ફાઈલને મોટી (કે નાની) કરવા માટે ફાઈઅના અંતની ધાર પર કર્સર સ્ક્રોલ કરવાથી – + એવાં બે ચિહ્નો જોવા મળશે. + ચિહ્ન ક્લિક કરતાં જવાથી ફાઈલ મોટી થતી જાય છે.
  ઈમેજ પરથી ક્લિક કરવા માટે તે મૂળ સાઈઝની મોટી ફાઈલનાં સ્વરૂપે જોઈ શકાશે એ નોંધી નીચેની બીજી ઈમેજ ફાઈલને લાગૂ પડે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *