ભગતસિંહનું મૂલ્યાંકન અધૂરૂં થયું છે !

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

હરેશ ધોળકિયા

 

Bhagatsinh Part 1 - HareshDholakia

 

Bhagatsinh - Part 2 HareshDholakia 2017-10-28

 


સૌજન્ય સાભાર ‘ભૂમિપત્ર’ના ૧-૧૦-૨૦૧૭ અને ૧૬-૧૦-૨૦૧૭ના અંકમાં પ્રકાશિત લેખ


શ્રી હરેશ ધોળકિયાનો સંપર્ક  dholakiahc@gmail.com   પર થઈ શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *