ગ઼ાલિબકા અંદાજ઼-એ-બયાં : ૫૪ : ઘર હમારા જો ન રોતે…

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

મિર્ઝા ગ઼ાલિબ

વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)

ઘર હમારા જો ન રોતે ભી તો વીરાઁ હોતા
બહર ગર બહર ન હોતા તો બયાબાઁ હોતા

તંગી-એ-દિલ કા ગિલા ક્યા યે વો કાફ઼િર-દિલ હૈ
કિ અગર તંગ ન હોતા તો પરેશાઁ હોતા

બાદ યક-ઉમ્ર-એ-વરા બાર તો દેતા બારે
કાશ રિજ઼વાઁ હી દર-એ-યાર કા દરબાઁ હોતા

 

* * *

શબ્દાર્થ:
વીરાઁ= નિર્જન; બહર= સમુદ્ર; બયાબાઁ= જંગલ; તંગી-એ-દિલ= પરેશાની; બાદ યક-ઉમ્ર-એ-વરા= જીવનભરની નિસ્પૃહતા અને સંયમ પછી; બાર તો દેતા= અંદર જવાની ઇજાજત આપતો; બારે= અલબત્ત, અવશ્ય; રિજ઼વાઁ= જન્નતના દરવાજાનું નામ; દર-એ-યાર= માશૂકનો દરવાજો

* * *

ઋણસ્વીકાર :

(૧) મૂળ ગ઼ઝલ (હિંદી લિપિ) અને શબ્દાર્થ માટે શ્રી અલી સરદાર જાફરી (દીવાન-એ-ગ઼ાલિબ)નો…
(૨) http://www.youtube.com વેબસાઇટનો…
(૩) http://techwelkin.com/tools/transliteration/ (દેવનગરી-ગુજરાતી સ્ક્રીપ્ટ કનવર્ટર)

* * *

શ્રી વલીભાઈ મુસાનાં સંપર્કસૂત્ર:

ઈ મેઈલ – musawilliam@gmail.com ||મોબાઈલ : + 91-93279 55577

નેટજગતનું સરનામુઃ

William’s Tales (દ્વિભાષી-ગુજરાતી/અંગ્રેજી) ||  વલદાનો વાર્તાવૈભવ | | માનવધર્મ – જીવો અને જીવવા દો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *