આરોગ્ય સંભાળ : હળદર વિશે ૧૧ ખોટી ધારણાઓ – ડૉ. સુબોધ નાણાવટી

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ડૉ. સુબોધ નાણાવટી

હળદર વિશે ૧૧ ખોટી ધારણાઓ - ડૉ. સુબોધ નાણાવટી

 

 

ડૉ. સુબોધ નાણાવટીનાં સંપર્કસૂત્રઃ
· વેબ પેજઃ www.happysapiensdental.com
· ઇ-પત્રવ્યવહારનાં સરનામાં: drnanavati1@hotmail.com  || drsubodh_nanavati@yahoo.com

4 comments for “આરોગ્ય સંભાળ : હળદર વિશે ૧૧ ખોટી ધારણાઓ – ડૉ. સુબોધ નાણાવટી

 1. November 30, 2017 at 6:29 pm

  સરસ લેખ. પ્રચલિત આયુર્વેદિક પ્રચારો અંગે આટલી વિગતે સંશોધન થાય તો?

 2. November 30, 2017 at 11:53 pm

  બધે વન્ચાવ્વા જેવો લેખ

 3. Shobhana
  December 8, 2017 at 11:57 pm

  Yes u r right I agree with you

 4. Shobhana
  December 9, 2017 at 12:02 am

  Must read for all

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *