પિટ્સબર્ગનાં મંદિરમાં રાવણ દહન – મહેન્દ્ર શાહની પીંછીએ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

 

 

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

2 comments for “પિટ્સબર્ગનાં મંદિરમાં રાવણ દહન – મહેન્દ્ર શાહની પીંછીએ

  1. October 7, 2017 at 7:37 am

    છેલ્લાં બે કાર્ટૂન્સ અને તેમનાં Captions માં મજા પડી ગઈ.

  2. October 7, 2017 at 11:10 am

    રાવણ ફાફડા જલેબી ખાવા બેસે તો કેટલો બધો માલ ઝાપટી જાય ? !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *