ગણેશ ચતુર્થી ક્યારે ?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

 

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

2 comments for “ગણેશ ચતુર્થી ક્યારે ?

  1. August 24, 2017 at 12:59 pm

    Very good. By the way when?

  2. August 24, 2017 at 6:41 pm

    લો! હવે ભગવાનોને પણ પૂજાની કામના થવા માંડી !
    પણ ગણેશોત્સવ પછી લોકો એમને નદી કે દરિયામાં પધરાવી પણ દેશે !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *